Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsniegtās derīgo izrakteņu ieguves atļaujas

 

Nr.p.k. Izsniedzējs  Atradnes nosaukums Derīgā izrakteņa veids Apvienība Pagasts Atļaujas adresāts/adrese Atļaujas adresāta reģistrācijas Nr./personas kods Atļaujas numurs Atļauja derīga no Atļauja 
derīga līdz 
1. Amatas novada pašvaldība Rēzes, 2007.gada izpētes iecirknis smilts-grants un smilts Amatas Drabešu SIA "Karjeru Tehnikas Noma" 44103082232 9-3.2/2018/490 2018.gada 10.septembra 2043.gada 6.jūnijam
2. Amatas novada pašvaldība Inkuļi smilts Amatas Drabešu SIA "UNISPEKS" 40103790738 9-3.2/2018/261 2017.gada 16.maija 2041.gada 13.aprīlim
3. Amatas novada pašvaldība Untiņi smilts-grants un smilts Amatas Zaube AS "Latvijas valsts meži" 40003466281 10-3-3 /0320170143 / A222 2017.gada 21.marta 2041.gada 21.oktobris
4. Amatas novada pašvaldība Smilškalni smilts Amatas Zaube SIA "Smilšu rausis" 40103593323 10-3-3 /0120170292 / A056 2017.gada 17.janvāra 2021.gada 31.oktobris
5.  Amatas novada pašvaldība Lepekši smilts-grants un smilts Amatas Amatas SIA "Lepekškalns" 54103016991 9-3-2 /0620170322 / A555 2017.gada 30.jūnija 2042.gada 4.jūnijs
6. Amatas novada pašvaldība Meža Cīruļi smilts-grants, smilts, smilšmāls un mālsmilts Amatas Drabešu SIA "Karjeru tehnikas noma" 44103082232 9-3-2 /0720170134 / A594 2017.gada 30.jūnija 2042.gada 20.jūnijs
7. Amatas novada pašvaldība Jaunrēzes smilts-grants un smilts Amatas Drabešu SIA "AVMB" 44103077532 10-3-3 /0420160188 / A306 2016.gada 12.maija 2040.gada 29.novembris
8.  Amatas novada pašvaldība Peilēni smilts-grants un smilts Amatas Nītaures AS "Latvijas valsts meži" 40003466281 10-3-3 /0720160020 / A651 2016.gada 8.jūlija 2041.gada 15.maijs
9. Amatas novada pašvaldība Savieši smilts-grants un smilts Amatas Drabešu Dace Bauere 081061-11291 9-3.2/2020/699 2013.gada 8.jūlija 2045.gada 1.jūnijs
10. Amatas novada pašvaldība Sarkaņi smilts Amatas Nītaures Ivars Ivanovskis 310567-11293 10-3-3 /0320130017 / A218 2013.gada 4.marta 2017.gada 31. jūlijam
11.  Amatas novada pašvaldība "Puškini", iecirknis "Puškini 3" smilts-grants un smilts Amatas Drabešu SIA "Money Shot" 44103013989   2013.gada 21.jūnija 2023.gada 20. jūnijam
12. Amatas novada pašvaldība Ģērbumi smilts-grants un smilts Amatas Nītaures A/S "UPB" 42103000187 10-3-3 / 0220120112/A120 2012.gada 15.februāra 2017.gada 22.novembris
13. Amatas novada pašvaldība Dziršukalns smilts-grants un smilts Amatas Amatas Kaspars Skrastiņš 110478-11307 10-3-3/0820111643/A1158 2011.gada 1.augusta 2017.gada 14.februāris
14. Amatas novada pašvaldība Grantskalni smilts-grants Amatas Drabešu Ieva Timofejeva 270784-11302 10-3-3 / 0920112132/A029 2011.gada 27.septembra 2019.gada 7. jūlijs
15. Amatas novada pašvaldība Fukši smilts Amatas Amatas AS "Latvijas valsts meži" 40003466281 Nr. 9-3.2/2020/442 2010.gada 1.jūlija 2046.gada 11.februārim
16.  Amatas novada pašvaldība Lepekši 1 smilts-grants un smilts Amatas Amatas SIA "Lepekškalns" 54103016991 10-3-3/1020150210/A1086 2015.gada 30.oktobria 2040.gada 16.aprīlis