Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pārvaldes autoceļu uzturēšana

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021. gada 7.janvāra noteikumiem Nr.26 “Noteikumi par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli” 10.2. apakšpunkts paredz, ka, autoceļu vai to posmu sarakstus, kuros norādītas autoceļu uzturēšanas klases ziemas sezonai (no 1.novembra līdz 31.martam) un vasaras sezonai (no 1.aprīļa līdz 31.oktobrim), pašvaldību autoceļiem apstiprina attiecīgā pašvaldība. Noteikumus par valsts un pašvaldību autoceļu ikdienas uzturēšanas prasībām un to izpildes kontroli skatīt šeit.

Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei piederošo ielu un ceļu sniega mehanizētu tīrīšanu 2023./2024. un 2024./2025.gada ziemas sezonās.

Amatas apvienības pārvaldes Amatas un Drabešu pagastu ceļu saraksts un ceļu uzturēšanas klases 2023.gada ziemas sezonā no 16.oktobra līdz 15.aprīlim

Amatas apvienībai piederošo ceļu tīrīšana 2021./2022. un 2022./2023.gadu ziemas sezonās 

Amatas apvienības ceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm - 2022 Vasara

Amatas apvienības ceļu un ielu saraksts ar uzturēšanas klasēm - 2022 Ziema 

Amatas novada pašvaldības ceļu uzturēšanas klases 2021.gadā

Amatas novada pašvaldībai piederošo ceļu tīrīšana 2018.gada novembris – 2021.gada 20.aprīlis (trīs gadu ziemas sezonas)