Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada dome pieņem lēmumu par plašu atbalstu Ukrainas kara bēgļiem

Ceturtdien, 10.martā, Cēsu novada dome vienbalsīgi atbalstīja lēmumu par papildu atbalstu kara bēgļiem no Ukrainas. Atbalsts paredzēts gan no Ukrainas izceļojušiem civiliedzīvotājiem, kuri nokļuvuši Latvijā un par apmešanās vietu izvēlējušies Cēsu novadu, gan Cēsu novada iedzīvotājiem, kuri uzņem ukraiņus sev piederošā īpašumā.

“Mēs nevaram stāvēt malā, kad demokrātiskā valstī notiek karš! Mūsu uzdevums ir iesaistīties palīdzības sniegšanā tiem, kuriem atņemtas mājas un tiek apdraudēta viņu valsts brīvība. Cēsu novadā jau ieradušies pirmie Ukrainas kara bēgļi un redzam, ka to skaits ar katru dienu aug. Esam pieņēmuši lēmumu par plašu un mērķētu pašvaldības atbalstu, kā arī atbalstu juridiskajām un privātpersonām, kuri uzņem un izmitina kara bēgļus. Aicinu uzņēmējus iespēju robežās palīdzēt, piedāvājot darba vietas tiem bēgļiem, kuri jau nokļuvuši Cēsu novadā. Paldies visiem novada iedzīvotājiem, kuri jau aktīvi iesaistījušies ar dažāda veida palīdzību!” – saka Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs.

Izglītība

Cēsu novada pašvaldība jau strādā pie tā, lai kara bēgļiem nodrošinātu izglītību, kā arī citus izglītības veicināšanas pasākumus:

  • Integrēšanās vietējā sabiedrībā, tai skaitā bezmaksas sarunvalodas apguves iespējas;
  • Bezmaksas pedagoģisku, psiholoģisku un sociālu atbalstu (atbalsta personāls) izglītojamiem un vecākiem, veicinot iekļaušanos izglītības procesā;
  • Bezmaksas interešu izglītības nodarbības;
  • Bezmaksas ēdināšanu pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs;
  • Bezmaksas radošo dienu – nometņu piedāvājumu bērniem un ģimenēm;
  • Bezmaksas pieaugušo izglītības apguves iespējas nepieciešamo prasmju apguvei, veicinot iekļaušanos darba tirgū.

Nodarbinātība

Sadarbībā ar Cēsu novada uzņēmējiem tiek apzinātas nodarbinātības iespējas. Aicinām uzņēmējus pieteikties un piedāvāt iespēju strādāt tiem bēgļiem, kuri jau ir Cēsu novadā. Anketa darba vietas piedāvāšanai ŠEIT.

Sociālie pakalpojumi

Lemts, ka tiks piešķirti sociālās palīdzības pabalsti un nodrošināti sociālie pakalpojumi. Tiks organizēti sociālās rehabilitācijas un psiholoģiskās palīdzības pakalpojumi. Sadarbībā ar apvienību pārvaldēm, Sociālais dienests organizē un apmaksā transporta pakalpojumus, izņemot, ja ir iespēja bez maksas izmantot sabiedrisko transporta līdzekli.

Izmitināšana

Cēsu novada pašvaldība organizē izmitināšanu Ukrainas kara bēgļiem gan pašvaldības mājokļos, gan izmanto Cēsu sabiedrības piedāvāto palīdzību. Lemts, ka tiks sniegts materiāls atbalsts 75 EUR apmērā par katru izmitināto personu trīs mēnešu periodā fiziskām un juridiskām personām, kuras tām piederošās vai to lietošanā esošās telpās izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus un viņu ģimenes locekļus. Tāpat nekustamā īpašuma nodokļa atlaides 90% apmērā tiek piemērotas personām, kuras iesaistījušās bruņotā karadarbībā Ukrainas bruņoto spēku vai tās pretošanās kustības sastāvā un personām (ārstiem, ārstu palīgiem, māsām un māsu palīgiem), kuras Ukrainas slimnīcā sniedz medicīnisko palīdzību cietušajiem.

Kultūra

Pašvaldības aģentūra “Cēsu Kultūras un Tūrisma centrs” sniedz atbalstu kultūras pasākumu norisei Cēsu novadā, kuru mērķis ir nodrošināt ziedojumu kampaņas Ukrainas valsts atbalstam. Tāpat tiks organizētas ekskursijas pa Cēsīm un citi integrācijas pasākumi kopā ar Cēsu novada Jauniešu māju.

Ikdienas atbalsts un cita informācija

Tuvākajās dienās sāks strādāt Ukrainas atbalsta centrs Jāņa Poruka ielā 8. Tas sniegs informatīvu atbalstu kara bēgļiem, kā arī sniegs konsultācijas vietējiem iedzīvotājiem par iespējām palīdzēt.

Atbilstoši aktuālajai situācijai var tikt organizēti arī citi pasākumi, kas nepieciešami Ukrainas civiliedzīvotāju atbalstam Cēsu novadā un Ukrainas sabiedrības vispārējam atbalstam.

Cēsu novada dome jau iepriekš pieņēmusi Rezolūciju par atbalstu Ukrainai, stingri nosodot Krievijas militāro agresiju un plaša mēroga iebrukumu Ukrainā, paužot solidaritāti Ukrainai un tās sabiedrībai un apstiprinot atbalstu Ukrainas centieniem nostiprināt valsts demokrātisko attīstību un panākt progresu tās Eiroatlantiskās integrācijas procesā. Rezolūcijas teksts lasāms ŠEIT.

Datums: 2022. gada 10. marts