Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līnijdeju grupa "Tik un tā"

Līnijdeju grupas pūrā ir aptuveni 200 dejas. Kolektīvs ir piedalījies Latvijas līnijdeju un vesterna deju čempionātos. Līnijdeju olimpiādēs un Senioru kausos. 

Kolektīva vadītāja: Irēna Rešetņika, tālrunus 29161867
Mēģinājumu vieta: Zaubes kultūras nams
Mēģinājumu laiks: pirmdienās no plkst.18.30 
Dalībnieku uzņemšana: Var pieteikties jebkurā laikā