Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ģikšu bibliotēka

Ģikšu bibliotēka dibināta 1951.gadā kā Rencēnu ciema Rencēnu bibliotēka. Pašlaik atrodas Amatas pagasta centrā "Ģikši" jau vairāk kā 30 gadus, kopš tika uzcelta kopējā ēka ar padomju saimniecības "Amata" pārvaldi un kultūras namu.

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 - 17.00
Otrdiena 8.00 - 18.00
Trešdiena 8.00 - 17.00
Ceturtdiena 8.00 - 17.00
Pusdienlaiks šajās dienās 12.00 - 13.00
Piektdiena 8.00 - 13.00

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājumu izmantošana;
  • starpbibliotēku abonements (iespieddarbus, kuri nav krājumā, var pasūtīt SBA kārtā);
  • informācija par Ģikšu bIbliotēkas krājumu un grāmatu jaunumiem: cesis.biblioteka.lv;
  • elektroniskais kopkatalogs: www.biblioteka.cesis.lv;
  • novadpētniecības materiāli;
  • tematiskās mapes;
  • materiālu kopēšana un datortehnikas izmantošana;
  • interneta izmantošana;
  • datu bāzes Letonika, Lursoft laikrakstu bibliotēka.

Adrese: Egļu iela 1, Ģikši, Cēsu novads, LV-4141
Bibliotēkas vadītāja: Dace Lāce
Tālrunis: 29139327
E-pasts: dace.lace@cesunovads.lv