Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nevalstiskās organizācijas

 Sabiedriskās organizācijas Amatas, Drabešu, Skujenes, Nītaures un Zaubes pagastā

 

Nosaukums

Valdes priekšsēdētājs, vadītājs

Kontaktinformācija, mājaslapa, sociālo mediju konti

JAUNIEŠU BIEDRĪBAS

Biedrība "Nītaureņi"

Mārtiņš Šteins

 Tel.: 26590545
 info@nitaureni.lv   martins@nitaureni.lv

PENSIONĀRU BIEDRĪBAS

Amatas pagasta pensionāru biedrība "Dzīvesprieks"

Aleksandra Freivalde

 Tel.: 29156766
 aleksandrafreivalde@inbox.lv

Zaubes senioru biedrība "Sidrabozols"

Gunta Rudmieze

 Tel.: 29148406

DAŽĀDU INTEREŠU UN ATBALSTA BIEDRĪBAS

Biedrība "KasTe"

Inese Roze

 Tel.: 29199870
 sikroze@inbox.lv

Amatas novada attīstības fonds

Rita Bukovska

Tel.: 26567653
amatasfonds@inbox.lv

"Novadnieki attīstībai"

Vaira Zauere

Tel.: 29392339

Vaira.zauere@gmail.com

Biedrība "VējSaule"

Ilze Gablika

 Tel.: 29394277
izite2@inbox.lv

Ģimenes atbalsta rokdarbu studija

Sandra Eglīte

Tel.: 26622811

mezmala2@inbox.lv

 

Nodibinājums Brunis

Agris Šults

Tel.: 26437499

nod.brunis@gmail.com
mezabrali.wordpress.com/

Biedrība "Skujenes kultūrvides attīstība"

 Vija Indriksone

Te.:  29185569

REĢISTRĒTI MEDNIEKU FORMĒJUMI UN MEDĪBU TIESĪBU LIETOTĀJI AMATĀ

Biedrība "Amatas mednieks"

Guntis Skrastiņš

 Tel.: 29183383

Biedrība Mednieku klubs"Kārļi"

Gatis Ziediņš

 Tel.: 29262196

"Nītaures mednieku klubs"

Jānis Sproģis

 Tel.: 29284115

MEDNIEKU KLUBS "DADŽUPĪTE"

Jānis Gasiņš

 Tel.: 28301282

Mednieku klubs "Līvi"

Gints Bauers

Tel.: 29159385

"Mednieku makšķernieku klubs PĒRKONS"

Kaspars Bokta

 Tel.: 29333313

Mednieku un makšķernieku klubs "Zaube"

 

Aigars Meidrops
Druvis Legzdiņš

 Tel.: 26432096
 Tel.: 26537411
 mmkzaube@inbox.lv

MK "Kumada"

Jānis Rupmejs

 Tel.: 29142407

Biedrība Klubs "Pie mednieku ugunskura"

Jānis Sproģis

 Tel.: 29284115