Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līvu bibliotēka

Bibliotēka Līvos darbojas no 1994.gada, līdz tam tā atradās Drabešu pagasta padomes vēsturiskajā ēkā un saucās Drabešu pagasta bibliotēka. Latvijas Valsts arhīva izdotajā izziņā teikts, ka bibliotēka dibināta 1908. gadā kā Drabešu pagasta bezmaksas bibliotēka.

Cēsu novada Amatas apvienības Līvu bibliotēka ir pašvaldības kultūras, izglītības un informācijas iestāde, kas veic iespieddarbu, elektronisko izdevumu un citu izdevumu uzkrāšanu, sistematizēšanu, kā arī nodrošina informācijas pieejamību un izmantošanu iedzīvotājiem. Iedzīvotājiem ir pieejami vairāk nekā 6000 iespieddarbi un 13 periodiskie izdevumi. 

Līvu bibliotēka piedāvā:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras fonda izmantošanu;
  • 13 periodiskos izdevumus;
  • bibliotēku elektronisko kopkatalogu – biblioteka.cesis.lv sadaļā "Katalogs" informācija par publisko bibliotēku krājumā esošajām grāmatām un citiem materiāliem;
  • Līvu bibliotēkas grāmatu jaunumus skatīt: cesis.biblioteka.lv;
  • materiālus par Amatas apvienību;
  • datortehnikas izmantošanu un materiālu kopēšanu;
  • interneta izmantošanu;
  • datu bāzes – LETONIKA un LURSOFT laikrakstu bibliotēka;
  • starpbibliotēku abonementu – iespieddarbus, kuri nav Līvu  bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā.

Darba laiks: 

Pirmdienās 8.30-12.30 ; 13.00-17.30
Otrdienās   8.30-12.30 ; 13.00-17.30
Trešdienās 8.30-12.30 ; 13.00-17.30
Ceturtdienās 8.30-12.30 - 13.00-17.30
Piektdienās 8.00-12.00

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese: Zvārtas iela - 6, Līvu ciemats, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4101
Bibliotēkas vadītāja: Lidija Rutkovska
Tālrunis:  27872331
E-pasts: lidija.rutkovska@cesunovads.lv