Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līnijdeju grupa "Country Girls’"

Līnijdeju grupa "Country Girls" darbojas jau vairāk kā 20 gadus. Kolektīvs piedalās Amatas kultūras nama rīkotajos pasākumos, ar deju programmām ciemojas kaimiņu kultūras namos. Ar teicamiem panākumiem ir piedalījies Latvijas nacionālajos līnijdeju un kantrī vesterna deju čempionātos, kā arī "Rīgas kausa" Latvijas līnijdeju olimpiādēs.

Kolektīva vadītāja: Irēna Rešetņika, tālrunis 29161867
Mēģinājumu vieta: Amatas kultūras centrs
Mēģinājumu laiks: trešdienās no plkst.18.00.