Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Veselība

Ģikšu DAC
Nodrošināta vides pieejamība.
Vadītāja un dienesta ārsta palīgs: Ligita Špaca
Tālrunis: +371 64129373; +371 28364603

Pieņemšanas adrese:
Cēsu novads, Amatas pagasts, Ģikši, Egļu iela 1, LV-4141
Pieņemšanas laiks:
pirmdiena, trešdiena (plkst.13.00 – 16.00)
piektdiena (plkst. 12.30 – 14.00)


Līvu DAC
Vadītāja un dienesta ārsta palīgs: Sandra Rozīte

Tālrunis: +371 64100886; +371 29373756
Nodrošināta vides pieejamība

Pieņemšanas adrese:
Līvu DAC, Zvārtas iela 2, Līvi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101

Pieņemšanas laiks:
pirmdiena, trešdiena (plkst.15.00 – 19.00)
otrdiena, ceturtdiena, piektdiena (plkst.8.00 – 12.00)


Ieriķu DAC
Ieriķu DAC vadītāja, ambulatorā dienesta ārsta palīgs: ​Ligita Špaca
Tālrunis: +371 64170026; +371 26182032
Nodrošināta vides pieejamība

Pieņemšanas adrese:
Ieriķu DAC, Lielā iela 30, Ieriķi, Drabešu pag., Cēsu nov., LV-4101

Pieņemšanas laiks:
pirmdiena, trešdiena (plkst.8.00-12.00)
otrdiena (plkst.9.00-13.00)
ceturtdiena (plkst.14.00 – 18.00)
piektdiena (plkst.13.00 – 17.00)Nītaures DAC
Nītaures DAC vadītāja, ģimenes ārsta palīgs: Ruta Balaško
Tālrunis: +37164164312; +37129135610
Nodrošināta vides pieejamība

Pieņemšanas adrese:
Nītaures DAC, Jaunā iela 20, Nītaure, Nītaures pag., Cēsu nov., LV-4112

Pieņemšanas laiks:

pirmdiena (plkst.14.00 – 18.00; 10.00 – 14.00 mājas vizītes, darbs ar dokumentiem )
otrdiena, trešdiena, ceturdiena, piektdiena (plkst.8.00 – 12.00; 12.00 – 16.00 mājas vizītes, darbs ar dokumentiem)


Olitas Elmeres ģimenes ārsta prakse
Iestādes kods: 424700008
Adrese: Cēsu novada Zaubes pagasta "Gundegas-10", Zaubes pag., Cēsu nov., LV-4113
Tālrunis: 64129959; 29158762, fakss: 64129011
E-pasts: olitaelmer@inbox.lv
Reģ.Nr.10085712006
Nodrošināta vides pieejamība

 
  Pirmdiena  Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena  
Ģimenes ārtse 8.00 – 12.00 8.00 – 13.00

14.00 –

17.00

8.00 – 13.00 8.00 – 13.00    
Ģimenes ārsta palīgs
A.Pavāre
8.00 – 12.00 8.00 – 12.00 14.00 – 19.00 8.00 – 12.00 8.00 – 12.00  
Ģimenes ārsta palīgs
I.Grinberga
12.00 – 16.00 12.00 – 16.00 10.00 – 14.00 12.00 – 16.00 12.00 – 16.00  

Mājas vizītes jāpiesaka līdz plkst.15.00.
Neatliekamā medicīniskā palīdzība pa tālruņiem: 112; 113
Ģ.Ā.palīgs: A.Pavāre, tālrunis: 26153929 (Zaube)
Ģ.Ā.palīgs: I.Grinberga, tālrunis: 26591700 (Zaube)

Ģimenes ārsti O.Elmeri prombūtnes laikā aizvieto ģimenes ārsts U.Vasiļevkis – Skujene, doktorāts, tālrunis: 29483207.

Ārpus darba laika darbojās Latvijas ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis: 66016001.


Ulda Vasiļevska ģimenes ārsta prakse
Iestādes kods: 4247-00007
Andrese: "Gaismas", Skujenes pag., Cēsu nov.
Tālrunis 64107488
Nodrošināta vides pieejamība

 
  Pirmdiena Otrdiena Trešdiena Ceturtdiena Piektdiena
Prakses darba laiki 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00 8.00 – 16.00
Pieņemšana pēc pieraksta 8.00 – 13.00 10.00 – 14.00 10.00 – 19.00 10.00 – 15.00 9.00 – 15.00
Akutās stundas 8.00 – 10.00 10.00 – 11.00 15.00 – 16.00 10.00 – 11.00 9.00 – 11.00