Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nītaures bibliotēka

Apmeklētājiem tiek piedāvāts:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošana;
  • starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
  • informācija par Nītaures pagasta bibliotēkas krājumu un grāmatu jaunumiem: cesis.biblioteka.lv/Alise
  • elektroniskais kopkatalogs www.biblioteka.cesis.lv/;
  • novadpētniecības materiāli;
  • tematiskās mapes;
  • materiālu kopēšana un datortehnikas izmantošana;
  • Interneta izmantošana;
  • datu bāzes – Letonika, LURSOFT laikrakstu bibliotēka.

Darba laiks:
Otrdiena    9.00 – 17.00
Trešdiena    9.00-17.00
Ceturtdiena   9.00 – 19.00
Piektdiena     9.00 – 17.00
Sestdiena    9.00-14.00 (bez pusdienu pārtraukuma)
Pusdienu pārtraukums 13.00 – 14.00

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Adrese: Pagasta ēka, Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV-4112
Bibliotēkas vadītāja: Maira Prikule
Tālrunis: 64164290; 26767947
E pasts: maira.prikule@cesunovads.lv