Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Skujenes bibliotēka

 Bibliotēka organizē tematiskas pēcpusdienas, tikšanās ar literātiem un sabiedrībā populāriem cilvēkiem. Bibliotēka ir iesaistījusies VKKF lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu žūrija".

Darba laiks:
Pirmdiena  8.00 – 18.00
Otrdiena    8.00 – 17.00
Trešdiena   8.00 – 17.00
Ceturtdiena   8.00 – 17.00
Pusdienu pārtraukums 12.00 – 12.30
Piektdiena  8.00-13.00 (bez pārtraukuma)

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Skujenes bibliotēka apmeklētājiem piedāvā:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošanu;
  • preses izdevumus;
  • starpbibliotēku abonementu – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā var pasūtīt SBA kārtā;
  • informāciju par Skujenes pagasta bibliotēkas krājumu un grāmatu jaunumiem: cesis.biblioteka.lv/Alise;
  • elektroniskais kopkatalogs: www.biblioteka.cesis.lv;
  • novadpētniecības materiālus;
  • tematiskās mapes;
  • materiālu kopēšanu un datortehnikas izmantošanu;
  • Interneta izmantošanu;
  • datu bāzes – Letonika, LURSOFT laikrakstu bibliotēka.

Adrese: "Gaismas", Skujenes pagasts, Cēsu novads, LV – 4143
Bibliotēkas vadītāja: Ieva Palkavniece
E-pasts: ieva.palkavniece@cesunovads.lv
Tālrunis: 64107405