Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatas Kultūras centrs

Adrese: Egļu iela 1, Ģikši, Cēsu novads, LV-4101

Kultūras centrā darbojas pašdarbības kolektīvi. Tajā tiek svinēti valsts svētki, gadskārtu svētki, notiek dažādi kultūras pasākumi. Ir iespēja nomāt telpas dažādiem privātiem pasākumiem.

Lai vienotos par telpu nomu vai iegūtu papildus informāciju, sazinieties ar Amatas Kultūras centra pasākumu organizatori Taigu Krūmiņu:

tālr.: 28624831;
e-pasts: taiga.krumina@cesunovads.lv.