Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatas pamatskola

Direktors: Valdis Nītiņš
Tālrunis: 25613485

Direktora vietniece izglītības jomā: Ginta Zariņa - Raiskuma
Tālrunis: 29863064
E-pasts: zarinaraiskumaginta@gmail.com

PII metodiķe: Ieva Bernadeta Runce
Tālrunis: 26328779
E-pasts: ieva.b.runce@amatasskola.lv

Adrese: Lielā iela 10, Ieriķi, Drabešu pagasts, Cēsu novads, LV-4139 (2 PII grupas).
              Kastaņu iela 2, Ģikši, Amatas pagasts, Cēsu novads, LV-4141 (2 PII grupas).

Mājaslapa: www.amataspamatskola.lv
E-pasts: info@amatasskola.lv

Amatas pamatskolas darbības vīzija: 
Mūsdienīga, atvērta, uz sadarbību vērsta izglītības iestāde, kuras vide veicina izglītojamo individuālo izaugsmi.
Tikumi: Atbildība, centība, tolerance.
Vērtības: Darba tikums, cilvēka cieņa, kultūra.