Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskola

Drabešu Jaunās pamatskolas pirmsskola
Direktore: Kristīne Paisuma 
Adrese: Parka iela 1, Līvi, LV-4101
Tālrunis: 24116848
E-pasts: drabesu.skola@cesunovads.edu.lv
Mājaslapa: www.drabesujaunapamatskola.lv