Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Reliģiskās organizācijas

Āraišu ev. lut. draudze
Mācītājs: Ainis Ozoliņš
E-pasts: baznica@araisudraudze.lv
Facebook: www.facebook.com/Araisubaznica
Baznīcas adrese: Āraišu evanģēliski luteriskā baznīca, Āraiši, Drabešu pagasts, Cēsu novads.

Draudzes priekšnieks: Jānis Sietiņsons
Tālrunis:  26435206

Rekvizīti:
Āraišu evaņģēliski luteriskā draudze
Reģ.nr.: 90000957238
Konts SEB bankā: LV58 UNLA 0050021600834


Zaubes ev. lut. draudze
Mācītājs: Edvīns Rumjancevs
Tālrunis: 28813662
Facebook: www.facebook.com/zaubesevlutdraudze
Baznīcas adrese: Jaunpils iela 3, Zaube, Zaubes pagasts, Cēsu novads

Draudzes padomes priekšsēdētāja Sintija Bīriņa – Zeņķe
Tālrunis: 29183163

Rekvizīti:
Zaubes ev.lut. draudze
Reģ. Nr.: 90000371217
Kons Swedbankā: LV06 HABA 0551 0481 3470 4


Skujenes ev. lut. draudze
Mācītājs: evaņģēlists Juris Jeršovs
Tālrunis: 29424614
Baznīcas adrese: Baznīckalns, Skujenes pagasts, Cēsu novads

Draudzes priekšniece: Valda Miķelsones 
E-pasts: valdamikelsone@inbox.lv
Tālrunis: 26471215


Nītaures ev. lut. draudze
Mācītājs: Edvīns Rumjancevs
Tālrunis: 28813662
Facebook: www.facebook.com/Nitauresdraudze
Baznīcas adrse: ''Luterāņu Baznīca'', Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads

Draudzes priekšnieks: Artūrs Bogdanovs
E-pasts: bogdanovs.arturs@gmail.com
Tālrunis: 25650685