Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Klientu apkalpošanas centrs Nītaurē

Cēsu novada
Amatas apvienības 
 KLIENTU APKALPOŠANAS CENTRS
 

Amatas apvienībā Klientu apkalpošanas centrs atrodas Nītaures pagasta pārvaldē.

KAC darba laiks:

P. 8.00 - 12.00; 12.30 -18.00
O.T.C. 8.00 - 12.00; 12.30 - 17.00
Pk. 8.00 - 13.00

Adrese: "Pagasta ēka", Nītaure, Nītaures pagasts, Cēsu novads, LV- 4112

Tālrunis: 27850604; 66954805

E-pasts: amata@pakalpojumucentri.lv;  inese.ismailova@cesunovads.lv.Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldes klientu apkalpošanas centrā:

  • Sniedz vispārīgu informāciju par Cēsu novada pašvaldības un Amatas apvienības pārvaldes kompetencē esošajiem jautājumiem, pakalpojumiem, to saņemšanas kārtību un nepieciešamajiem dokumentiem iesniegšanai Cēsu novada pašvaldībai.
  • Sniedz konsultācijas par valsts iestāžu e–pakalpojumu lietošanu portālā https://www.latvija.lv.
  • Pieņem un reģistrē klātienē iesniegtos dokumentus, kas adresēti Cēsu novada pašvaldībai.
  • Dzīvesvietas deklarēšana/anulēšana Cēsu novada pašvaldībā.
  • Izsniedz rakstiskas atbildes (lēmumus, izziņas u.c. dokumentus) uz iesniegtajiem iesniegumiem.
  • Pieņem maksājumus

Ērtākai saziņai ar pašvaldību iesakām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus:

  • operatīvi iesniegt Cēsu novadā pamanītās problēmas un saņemt atgriezenisko saiti mobilajā lietotnē “Cēsu novads”, kas bez maksas lejuplādējama “Google Play” un “App Store”.

Atgādinām, ka elektroniski parakstīts dokuments jānoformē atbilstoši Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 473 un jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu. Pašvaldība vienas darbdienas laikā nosūta iesniedzējam paziņojumu par elektroniskā dokumenta saņemšanu uz elektroniskā pasta adresi, no kuras dokuments nosūtīts.

UZMANĪBU - SVARĪGI!
Lai saņemtu pakalpojumu VPVKAC, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments – pase vai identifikācijas (ID) karte.
Lai saņemtu e-pakalpojumu, nepieciešams autentificēties ar savu internetbanku, eID karti vai elektroniskā paraksta viedkarti.