Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ieriķu bibliotēka

Ieriķu bibliotēkā notiek izstādes, koncerti un tematiski pasākumi. Bibliotēka iesaistījusies VKKF lasīšanas veicināšanas programmā Bērnu žūrija.

Darba laiks:
Pirmdiena 10.00 – 18.00
Otrdiena 09.00 – 17.00
Trešdiena 09.00 – 17.00
Ceturtdiena 09.00 – 17.00
Piektdiena 9.00 – 14.00

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Ieriķu bibliotēka apmeklētājiem piedāvā:

  • uzziņu, nozaru un daiļliteratūras krājuma izmantošana;
  • preses izdevumi;
  • starpbibliotēku abonements – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
  • novadpētniecības materiāli;
  • materiālu kopēšana, skenēšana, printēšana  un datortehnikas izmantošana;
  • bezmaksas interneta izmantošana;
  • datubāzes Lursoft un Letonika izmantošana.
  • elektroniskais kopkatalogs www.biblioteka.cesis.lv

Adrese: Lielā ielā 30, Ieriķi, Cēsu novads, LV-4139
Bibliotēkas vadītāja: Sarmīte Šteine
Tālrunis: 27885440
E-pasts: sarmite.steine@cesunovads.lv

Seko līdzi Ieriķu bibliotēkas jaunumiem šeit: facebook.com/ierikubiblioteka