Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Reorganizācijas plāna konstatējumu daļa

Pamatojoties uz 2020.gada 10.novembra Ministru kabineta noteikumu Nr. 671 "Pašvaldību institūciju, finanšu, mantas, tiesību un saistību pārdales kārtība pēc administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai sadalīšanas" 23.punktu, Amatas novada dome 24.02.2021. sēdē apstiprinājusi reorganizācijas plāna konstatējumu daļu. Lēmuma pielikumus skatīt ŠEIT un ŠEIT.