Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zaubes bibliotēka

Darba laiks:
Pirmdiena 8.00 – 18.00
Otrdiena – slēgts
Trešdiena 8.00 – 18.00
Ceturtdiena 10.00 – 18.00
Piektdiena 8.00 – 17.00
Sestdiena  slēgts

Katra mēneša pēdējā trešdiena - metodiskā diena. Bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Bibliotēkas pakalpojumi:

 • Abonētā periodika Zaubes pagasta bibliotēkā 2021. gadā šeit;
 • informācija par bibliotēkas krājumu un lietošanas noteikumiem;
 • grāmatu un periodikas izsniegšana lietošanai uz vietas vai mājās;
 • konsultācijas par informācijas meklēšanas iespējām;
 • elektroniskās datu bāzes – Letonika, LURSOFT laikrakstu bibliotēka;
 • informācija par Zaubes pagasta bibliotēkas krājumu un grāmatu jaunumiem: cesis.biblioteka.lv;
 • elektroniskais kopkatalogs: www.biblioteka.cesis.lv;
 • bezmaksas WiFi interneta izmantošana;
 • bibliotēkas jaunieguvumu un tematiskās izstādes;
 • SBA (starpbibliotēku abonements) – iespieddarbus, kuri nav bibliotēkas krājumā, var pasūtīt SBA kārtā;
 • novadpētniecības materiāli;
 • bibliotekāro, bibliogrāfisko un faktogrāfisko uzziņu sniegšana;
 • materiālu kopēšana, printēšana un skenēšana;
 • iespēja piedalīties VKKF lasīšanas veicināšanas programmā "Bērnu, Jauniešu un Vecāku žūrija"

Zaubes bibliotēkas piedāvājums skolai:

 • Bibliotekārās un Literārās stundas, kas veltītas konkrētam autoram, tēmai u.c. (pēc pieprasījuma);
 • Informatīvās stundas. Apskati par jaunākajām grāmatām noteiktām vecuma grupām (pēc pieprasījuma);
 • Novadmācības stundas. Iepazīšanās ar bibliotēkas novadpētniecības materiālu krājumu un novadniekiem.

Adrese: "Bērzaines", Zaubes pagasts, Cēsu novads, LV 4113
Bibliotēkas vadītāja: Tamāra Miķelsone
Tālrunis: 64129918
E - pasts: tamara.mikelsone@cesunovads.lv