Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Atsavināmie īpašumi Amatas apvienībā

2024.gadā plānotie atsavināmie īpašumi Amatas apvienībā

Aktuālajām izsolēm aicinām sekot līdzi ŠEIT.

Nosaukums Pagasts Kad.Nr./apz. Apraksts
Agra 149
(Tulpju iela 7)
Drabešu
pagasts
42460020270 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460020270, ar kopējo platību 0,06 ha
Venteri Amatas pagasts 42420020037 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42420020037, ar kopējo platību 1,4 ha
Lejas Dižkalni Nītaures pagasts 42680060312 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680060312, ar kopējo platību 2,154 ha
Gulsupes pļava Nītaures pagasts 42680090057 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680090057, ar kopējo platību 15,52 ha
Ielejas 1 Nītaures pagasts 42680060091001 Telpa ar kadastra apzīmējumu 42680060091001, ar kopējo platību 20,74 m2
Aizupes Skujenes pagasts 42780060042 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780060042, ar kopējo platību13,04 ha
Spriguļi Skujenes pagasts 42780070209 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070209, ar kopējo platību 0,6185 ha
Grantiņi Skujenes pagasts 42780080055 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780080055, ar kopējo platību 12,1 ha
Soklēni Skujenes pagasts 42780010056 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780010056, ar kopējo platību 2,2 ha
Strauti Skujenes pagasts 42780060108 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780060108, ar kopējo platību 2,1 ha
Upītes Zaubes pagasts 42960100029 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100029, ar kopējo platību 18,35 ha
Jaunpils iela 6 Zaubes pagasts 42960050161 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050161, ar kopējo platību 0,2016 ha
Ozolzīles Zaubes pagasts 42960050341 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050341, ar kopējo platību 0,3041 ha
Z/S Ozolaine Zaubes pagasts 42960050310 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050310, ar kopējo platību 0,6438 ha
Aptieka Zaubes pagasts 42960050129007 Ēka ar kadastra apzīmējumu 42960050129007 (pirmpirkuma tiesīgā persona - zemes īpašnieks)
Gobasgravas Zaubes pagasts 42960090037, 42960090092,
42960090092
Zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 42960090037,42960090092,42960090092 ar kopējo platību 17,82 ha
Spārītes Zaubes pagasts 42960090038 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960050013, ar kopējo platību 2,39 ha
Blāzmas Zaubes pagasts 42960100019 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100019, ar kopējo platību 5,54 ha
Sērmūkšu karjers Skujenes pag.  42780070131 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070131 11,0 ha platībā, uz kuras atrodas smilts – grants un smilts karjers
Lauku Aleksandri Skujenes pag. 42780070194  Zemes vienība, kadastra apzīmējums 42780070191, ar kopējo platību 7.92 ha
Kļavkalnu dārzi Nītaures pag. 42680060316 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680060316 2,76 ha platībā
Zītari Zaubes pag. 42960060035 
Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  42960060041 0,3576 ha platībā

Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu  42960060042 10,78 ha platībā
Boži Drabešu pag. 42460040099 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040099 3,88 ha
Jaunpulekši Zaubes pag. 42960100027 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960100027 1,46 ha platībā
Lejas Īstveri Zaubes pag. 4296008002 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42960080022 16,8 ha platībā
Vīveles Drabešu pag. 42460020589 Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42780070132 0,0593 ha platībā
Pļavnieki 1 Drabešu pag.  42460040091  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42460040091 4,78 ha platībā
Gulsupes pļava 2 Nītaures pag.  42680090011  Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 42680090085 2,55 ha platībā