Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā Attīstības pārvaldes projektu vadītāju

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
aicina darbā
Cēsu novada centrālās administrācijas
Attīstības pārvaldes
projektu vadītāju
(darbs uz nenoteiktu laiku)

Cēsu novada pašvaldība ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!

Projektu vadītāja amata mērķis ir nodrošināt pašvaldības investīciju projektu ieviešanu un uzraudzību.

Galvenie amata pienākumi:
– izstrādāt ar novada attīstību saistītu investīciju projektu pieteikumus;
– vadīt un koordinēt projektu, tai skaitā lielu, sarežģītu vai nestandarta projektu ieviešanu;
– risināt ar finansēm saistītus jautājumus projektos;
– nodrošināt sadarbību ar projektu uzraugošajām iestādēm;
– analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
– organizēt projektā iesaistītā administratīvā personāla darbu;
– sekot un informēt par pieejamiem finanšu avotiem, fondiem, atbalsta programmām un pamatprincipiem finansējuma saņemšanai, analizēt jaunu investīciju projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
– dalība investīciju projektu darba grupās, iepirkumu komisijās u.c.

Prasības pretendentiem / -ēm:
– augstākā izglītība projektu vadības, uzņēmējdarbības vadības vai sociālajās zinātnēs;
– vismaz trīs gadu pieredze projektu, tai skaitā ES fondu projektu, plānošanā, koordinēšanā un īstenošanā un / vai projektu vadības grupas sastāvā;
– normatīvo aktu un pašvaldības saistošo noteikumu pārzināšana darbības jomā;
– ļoti labas latviešu un labas angļu un / vai krievu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.

Personiskās īpašības:
– precizitāte;
– pašiniciatīva, atbildība;
– prasme strādāt komandā;
– labas saskarsmes prasmes.

Mēs piedāvājam:
– darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
– atalgojumu (1450 EUR pirms nodokļu nomaksas);
– profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
– sociālās garantijas un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
– attālināta darba iespējas.

CV, pieteikuma vēstuli iesniegt klātienē Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesunovads.lv ar norādi “Projektu vadītājs” līdz 2022. gada 24.martam (ieskaitot).
Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.
Informācija par personas datu apstrādi.

Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.

Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā “privātuma politika”.

Datums: 2022. gada 14. marts