Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada pašvaldība aicina darbā drošības speciālistu (darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā)

CĒSU NOVADA PAŠVALDĪBA
aicina darbā
Cēsu novada pašvaldības
drošības speciālistu
(darba aizsardzībā, ugunsdrošībā un civilā aizsardzībā)
(darbs uz nenoteiktu laiku)

Cēsu novads ir drosmīga pašvaldība ar mērķi kļūt par izcilāko dzīves vietu Latvijā, un apzināmies, ka tā sasniegšanai vajadzīgs augsts servisa un speciālistu profesionalitātes līmenis. Ja spēj un vēlies saskatīt un realizēt iespējas, lai palīdzētu mums augt, tad pievienojies mūsu komandai!
Mēs meklējam kolēģi, kurš izstrādās un nodrošinās vienotu, koordinētu un pārvaldītu drošības sistēmu Cēsu novada pašvaldībā, ieviešot sekmīgu drošības konceptu pašvaldības iestādēs jau esošās drošības sistēmās un procedūrās.

Galvenie amata pienākumi:
– Drošības (darba aizsardzība, ugunsdrošība un civilā aizsardzība) vienotas sistēmas izveide, ieviešana, uzturēšana, attīstība un kontrole;
– Drošības standartu un ar drošību saistošas dokumentācijas, ārpakalpojumu iepirkumu plānošana, izstrāde un koordinēšana pašvaldībā;
– Sadarbība ar Pašvaldības Policiju, Apsardzi, Valsts Policiju, NBS, Drošības iestādēm, utml;
– Pašvaldības vadības un speciālistu konsultēšana drošības jautājumos kā arī krīžu gadījumos;
– Vienota drošības auditēšanas sistēmas izveidošana pašvaldībā;
– Instruktāžu, apmācību, semināru drošības jautājumos organizēšana pašvaldības darbiniekiem;
– Nepārtraukta izglītošanās nozares aktuālajās tendencēs, jaunievedumu ieviešana pašvaldībā.

Prasības pretendentiem / -ēm:

– Vēlama praktiska darba pieredze drošības nodrošinājumu jomā iestādē (darba aizsardzībā, ugunsdrošībā, civilā aizsardzībā);
– Iepriekšēja pieredze izstrādājot un ieviešot efektīgu drošības standartu un sistēmu iestādē tiks uzskatīta par priekšrocību;
– Vēlama kvalifikāciju apliecinoša augstākā izglītība un/vai apgūtas profesionālās pilnveides izglītības programmas un/vai sertifikāti;
– Prasme plānot, organizēt un vadīt savu un citu darbu, patstāvīgi pieņemt lēmumus;
– Iemaņas darbā ar datortehniku, biroja tehniku, pieredze darbā ar elektroniskām datu ievades sistēmām;
– sadarbspējīgs Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts.

Personiskās īpašības:
– Efektīvas plānošanas prasme, precizitāte un loģiskā domāšana;
– Pašiniciatīva, atbildība;
– Prasme strādāt komandā;
– Labas saskarsmes prasmes.

Mēs piedāvājam:
– Darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
– Profesionālās izaugsmes iespējas, attīstot un pilnveidojot prasmes;
– Veselības apdrošināšanu un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
– Attālināta darba iespējas;
– Stabilu atalgojumu (1600 EUR pirms nodokļu nomaksas).

CV un pieteikuma vēstuli iesniegt klātienē Cēsu novada pašvaldības Cēsu novada centrālajā administrācijā, Raunas iela 4, Cēsis, Cēsu novads vai sūtot uz e-pasta adresi vakances@cesis.lv ar norādi “Drošības speciālists” līdz 2022. gada 25.marta plkst. 12:00.

Lūdzam ievērot, ka sazināsimies un informēsim par konkursa rezultātiem tikai uz interviju uzaicinātos Pretendentus.

Informācija par personas datu apstrādi
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Cēsu novada centrālā administrācija”, Raunas iela 4, Cēsis, LV-4101, tālrunis 64161800, elektroniskā pasta adrese: dome@cesis.lv.
Personas datu apstrādes nolūks – darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā “privātuma politika”.

Datums: 2022. gada 14. marts