Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Dzīve atveda uz skolu

Dzīve atveda uz skolu

Šovasar augustā Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas, bērnudārza direktores pienākumus sāka pildīt Kamēlija Straume. Iepriekš viņa guvusi pieredzi, strādājot gan pirmskolā un pamatizglītības skolās, gan augstskolā, bet, kā pati atzīst, ar mūziku un mākslu saistīta kopš agras bērnības. 

"Būtu pārspīlēti teikt, ka gribēju kļūt par direktori, drīzāk - dzīve mani atveda uz Nītaures skolu. Un es sapratu, ka šī ir brīnišķīga vieta izglītojošam, izzinošam, radošam darbam," stāsta Kamēlija un turpina: "Viss sākās ar to, ka Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte mani iepazīstināja ar Nītauri un keramiķi, Nītaures skolas direktora vietnieci, Mariku Busoti-Uzuliņu. Vasaras brīvlaikā rīkojām bērniem radošās dienas, iedvesmojot, iedrošinot viņus izpaust sevi mūzikā, mākslā, dejā. Tad es kļuvu par skolnieci pie Marikas apgūt keramiku, iestājos Nītaures korī un sekoja nākamais solis – izaicinājums kļūt par skolas direktori.” 

Nītaures pamatskolā papildus vispārizglītojošajai programmai bērni apgūst arī vizuāli plastisko mākslu: gleznošanu, keramiku, zīmēšanu, datorgrafiku. Savukārt kora klasē mācās dziedāšanu, izpratni par kora dziesmu un arī diriģēšanas pamatus. Šo programmu vada pieredzējušais vokālais pedagogs Aivars Krancmanis. Apgūt muzicēšanu un mākslu uz Nītauri brauc arī bērni no Zaubes un Skujenes pagastiem. Skolā bērniem ierīkota harmonijas telpa, kurā atpūtai var paspēlēt dažādus mūzikas instrumentus, palasīt, pakrāsot. Bērni paši ar rokas zvanu iezvana un izzvana stundas. Stundu starplaikos katru mēnesi kāda no klasēm ir mūzikas dīdžeji, kuri atskaņo dažādu stilu mūziku. 

Jaunā direktore uzsver, ka pirmais nosacījums veiksmīgai skolas attīstībai ir vide, kurā bērni jūtas labi, un interesants mācīšanās process. 

"Skola atrodas ainaviskā vietā, tai vienā pusē ir skaists parks, kas ir liela zaļā klase, bet otrā pusē, kalna galā, estrāde kā dabas koncertzāle. Viņa arī norāda, ka skolā ir noturīgs pieredzējušu pedagogu kolektīvs, lepni piebilstot: "Mums ir visu priekšmetu skolotāji un labas iespējas strādāt tā, lai vecāki gribētu vest savus bērnus pie mums." 

Nītaures pamatskola un bērnudārzs ir Nītaures sirds. Skolā ir 43 audzēkņi, bērnudārzā - 34, taču tā ir svarīga ne vien Nītaures, bet arī Skujenes un Zaubes ģimenēm, tāpēc direktore akcentē novada pašvaldības saprotošo attieksmi un gatavību atbalstīt skolas pastāvēšanu un izaugsmi. 

Attēlā: Nītaures Mūzikas un mākslas pamatskolas un bērnudārza pedagogu kolektīvs 1.septembrī. Priekšplānā (no labās) jaunā direktore Kamēlija Straume.

Datums: 2022. gada 4. oktobris