Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas turpinās dalību projektā "Dance Across Musical Bridges"

Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas turpinās dalību projektā "Dance Across Musical Bridges"

Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola turpinās dalību 2020.gadā sāktajā projektā “Dejas pār muzikāliem tiltiem” (Dance Across Musical Bridges).

Projektā piedalās piecas dalībvalstis – Spānija, kas ir projekta koordinatorvalsts, Itālija, Portugāle, Turcija un Latvija.  

Projektam ir trīs galvenie mērķi: 

  • Paaugstināt izpratni par dažādām kultūrām un tradīcijām, kā arī atbalstīt dažādu cilvēku pieņemšanu, iekļaušanu un integrāciju.
  • Uzlabot svešvalodu prasmes, izmantojot bilingvālo mācību un CLIL (satura un valodas integrētā apguve). Iepazīties ar citām Eiropas valodām.
  • Detalizēt prasmes datorzinātnēs. Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu.

Pandēmijas un ceļošanas aizliegumu dēļ, pirmo gadu projekta aktivitātes norisinājās attālināti. 

Pagājušā mācību gada pavasarī Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola devas uz Portugāli, kur katra dalībvalsts iepazīstinātāja ar savas tautas tradicionālajiem mūzikas instrumentiem. Maijā sekoja skolotāju tikšanās Valensijā, lai organizētu nākamo vizīšu laikus un uzlabotu zināšanas projekta aktivitāšu un rezultātu atspoguļošanai “Twinspace platform” un “Mobility Tool” platformās.

Šī mācību gada sākumā skolēni dalībniekus uzņēma pie sevis Nītaurē, lai iepazīstinātu ar mūsu tautas dejām un apgūtu citu tautu dejas. Novembrī sekoja brauciens uz Itāliju, kur skolēni iepazinās ar itāļu kultūru un tautas dziesmām. 

Projekta koordinatore Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolā Elita Zvaigzne atzīst: “Dalība projektā ir nenovērtējama pieredze mūsu lauku skolēniem, no kuriem tikai retais ir bijis ārpus Latvijas vai Baltijas valstu robežām. Skolēniem uzlabojušās angļu valodas un IT prasmes. Uzlabojas komunikācijas spējās, spēja izprast un iejusties citu valstu kultūras atšķirībās, dzīvojot viesu ģimenēs un pašiem uzņemot skolēnus savās ģimenēs. Pat viskautrīgākie skolēni atveras, iemācās komunicēt ar partnervalstu skolēniem, sadraudzējas un māk iepazīstināt ar mūsu skolu, pagastu, novadu un Latviju.”

Projekta gaitā ieplānoti vēl divi braucieni. Martā brauciens uz Valensiju, savukārt maijā skolēni dosies uz jauniešu festivālu un prezentēs projekta rezultātus Iznikā, Turcijā.

 

Datums: 2023. gada 30. janvāris