Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Novadam vienota izglītības stratēģija

Cēsu novadā pieņemta izglītības stratēģija, kurā definēti galvenie novada izaicinājumi un vajadzības izglītības jomā līdz 2027.gadam.

Stratēģijas virsmērķis ir veidot un attīstīt mūsdienīgu, iekļaujošu, konkurētspējīgu un pieejamu izglītības pakalpojumu, vienlaikus risinot aktuālos un nākotnes izglītības jomas izaicinājumus.

Attīstības dokuments skar tādas tēmas kā motivētu pedagogu piesaiste un noturēšana, sadarbības veicināšana starp izglītības iestādēm, atbalsta sistēma izglītības iestādēm, transporta nodrošinājums un jaunatnes politika novadā.

Cēsu novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājs Ivo Rode: "Pašvaldība daudz darba ieguldīs fiziski un psihoemocionāli drošas vides uzlabošanā, atbalstā un sadarbībā ar skolēnu ģimenēm. Daudz domāts arī par mācību sasniegumiem un akadēmiskās jomas uzlabošanā būs pieejami moderni un inovatīvi atbalsta mehānismi, piemēram, mobilās materiāltehniskās bāzes izveide, mobilās atbalsta personāla  un metodiskā atbalsta grupas izveide, kā arī citi risinājumi. Tāpat paredzēta plaša sadarbības veidošana ar novada uzņēmējiem, amatniekiem, sporta nozares pārstāvjiem, māksliniekiem un muzejiem."

Stratēģijas sagatavošanas procesā veidotas darba grupas ar jauniešiem, skolu vadītājiem, pedagogiem un vecākiem.
Ar stratēģiju var iepazīties

Datums: 2022. gada 27. jūnijs