Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nozīmīgas investīcijas Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs

Nozīmīgas investīcijas Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs

Kopumā ieguldot vairāk nekā 10,5 miljonus eiro, Cēsu novada pašvaldībā noris nozīmīgi investīciju projekti vairāku izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošanā un attīstībā.

Projektu īstenošanas galvenie mērķi ir radīt mūsdienīgu mācību vidi un infrastruktūru, vienlaikus domājot arī par ilgtspēju resursu izmantošanā un ilgtermiņa ietekmi uz vidi. Pašlaik vairums aktīvo projektu plānots īstenot un pabeigt laikā no 2023.gada līdz 2025.gadam.

"Pašvaldības ieguldījumi izglītības infrastruktūrā veicina mūsdienīgu un motivējošu mācību vidi, kas nodrošina bērnu un jauniešu izglītības kvalitāti un nākotnes iespēju bagātināšanu. Katrs šodien ieguldītais cents ir investīcijas mūsu nākotnē. Izglītības infrastruktūras uzlabojumi pašvaldībai nav tikai ieguldījums ēkās, bet gan ieguldījums jaunā paaudzē, kas veidos mūsu nākotni un sabiedrību. Ieguldījumi izglītībā reizē sekmē valsts un novada ilgtermiņa ekonomisko izaugsmi un kopējo sabiedrības labklājību," uzsver domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis.

Atsevišķi projekti jau tuvojas noslēgumam. Nozīmīgas investīcijas veiktas Līvu PII "Līvu skola" un Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskolā, kur galvenie darbi veikti pie ēku energoefektivitātes paaugstināšanas, siltinot to fasādes. Pateicoties Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumam, pilnveidots skolu digitālais aprīkojums Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, Cēsu Pilsētas vidusskolā un Cēsu 2.pamatskolā.

Tikmēr citus investīciju projektus plānots pabeigt 2024.gadā vai 2025.gadā. Būtiskākās investīcijas ietver Cēsu Valsts ģimnāzijas pārbūvi. Investīciju rezultātā plānoti nozīmīgi skolas ēkas pārbūves darbi. CVĢ pārbūvi plānots noslēgt 2024.gadā. Tāpat, projekta plānošanas stadijā ir nozīmīgi darbi pie Priekuļu vidusskolas infrastruktūras attīstības, kā rezultātā tiks veiktas lielākās investīcijas pēdējo desmitgažu laikā.

Pie nozīmīgām investīcijām izglītības jomā minams arī Cēsu Bērnu un jauniešu centra paspārnē esošais Kosmosa izziņas centrs. Tā viens no galvenajiem mērķiem ir veicināt interesi par STEM izglītības jomu (zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātnēm un matemātiku), attīstīt zināšanas un veidot izglītojamo karjeras ievirzi STEM jomā. Projektā izveidotas jaunas izglītības programmas, lai mācību saturu caur inovatīviem risinājumiem padarītu pievilcīgāku un popularizētu zinātni. Kosmosa izziņas centrā plānots vadīt dažādas izglītojošas nodarbības, apmācīt skolotājus, organizēt ar kosmosa tēmu saistītas nometnes, sacensības, aktivitātes un citus piedzīvojumus.

Šobrīd dažādās fāzēs ir investīciju projekti vismaz 19 Cēsu novada pašvaldības izglītības iestādēs. Lepojamies ar līdz šim paveikto un turpinām uzlabot mūsu izglītības iestāžu infrastruktūru, lai piedāvātu augstas kvalitātes izglītību Cēsu novada jaunajām paaudzēm.

Aktuālie izglītības iestāžu uzlabošanas projekti Cēsīs:

 • Digitālie risinājumi Cēsu 2.pamatskolā – 2 359 EUR.
 • Digitālie risinājumi DACVĢ – 5 145 EUR.
 • Digitālie risinājumi Cēsu Pilsētas vidusskolā – 36 130 EUR.
 • Cēsu valsts ģimnāzijas pārbūve – 4 618 752 EUR.
 • Cēsu pilsētas vidusskola – energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi (šobrīd summā noradīti izdevumi par projektēšanas darbiem) –  95 000 EUR.
 • CBJC Kosmosa izziņas centra izveide – 2 150 000 EUR.
 • Līvu pirmsskolas izglītības iestādes "Līvu skola", Krīvi, Vaives pagasts  – energoefektivitātes paaugstināšana – 862 641 EUR.

Aktuālie izglītības iestāžu uzlabošanas projekti Amatas apvienības pārvaldē:

 • Amatas pamatskola – granulu apkures katla uzstādīšana Amatas pamatskolas ēkā – 24 088 EUR.
 • Zaubes pamatskola – sporta zāles jumta remonts – 16 687 EUR.
 • Drabešu Jaunā pamatskola – fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu – 367 335 EUR.
 • Nītaures skolas parks – āra mūzikas instrumentu uzstādīšana – 9 184 EUR.

Aktuālie izglītības iestāžu uzlabošanas projekti Jaunpiebalgas apvienības pārvaldē:

 • Jaunpiebalgas vidusskolas pirmsskola, Priežu iela 8, Jaunpiebalga – energoefektivitātes paaugstināšana – 680 951 EUR.

Aktuālie izglītības iestāžu uzlabošanas projekti Līgatnes apvienības pārvaldē:

 • Jaunā Līderu vidusskola – ēdināšanas telpa un ventilācijas risinājumi – 233 258 EUR.
 • Augšlīgatnes PII ''Zvaniņi'' – apstiprināts izglītības iestādes ēkas jumta un fasādes energoefektivitātes projekts – 42 000 EUR.

Aktuālie izglītības iestāžu uzlabošanas projekti Pārgaujas apvienības pārvaldē:

 • Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola – energoefektivitātes paaugstināšana – 848 711 EUR.
 • Stalbes pamatskola – projektā "Stalbes pagasta siltumtrases pārbūve Stalbē" izbūvēts siltuma mezgls Stalbes sporta zālē un atjaunota siltumtrase – 15 004 EUR.

Aktuālie izglītības iestāžu uzlabošanas projekti Priekuļu apvienības pārvaldē:

 • Priekuļu vidusskola – sporta laukums, stāvvieta, grīdu lakošana – 53 984 EUR.
 • Liepas pamatskola – ieguldījumi ēdināšanas telpā un ventilācijas risinājumi – 475 932 EUR.

Aktuālie izglītības iestāžu uzlabošanas projekti Vecpiebalgas apvienības pārvaldē:

 • Vecpiebalgas vidusskola – pirmsskolas izglītības iestādes "Mazputniņš" ēkas jumta seguma nomaiņa ar bēniņu siltināšana – 226 801 EUR.

Datums: 2023. gada 21. septembris