Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Pateicība izglītības iestāžu direktoriem

Pateicība izglītības iestāžu direktoriem

Cēsu novada pašvaldība izsaka pateicību Cēsu novada izglītības iestāžu direktoriem darba gaitas noslēdzot:

  • Ligita Krūmiņa /Straupes pamatskola/ par nozīmīgu ieguldījumu Straupes pamatskolas izaugsmē un attīstībā;
  • Kaspars Gulbis /Līgatnes Mūzikas un mākslas skola/ par ieguldījumu, veicinot mākslas un kultūrvēsturisko tradīciju kopšanu, jauniešu radošo spēju un talantu attīstīšanu;
  • Liene Cekula /Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestāde/ par atbildīgu attieksmi, veicot vadītājas darbu, kā arī ieguldījumu pārmaiņu procesu ieviešanā pirmsskolas izglītībā;
  • Liene Kazaka /Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestāde/ par nozīmīgu ieguldījumu iestādes izaugsmē un attīstībā, inovatīvu risinājumu un pārmaiņu procesu ieviešanā;
  • Gunita Liepiņa /Augšlīgatnes pirmsskolas izglītības iestāde “Zvaniņi”/ nozīmīgu ieguldījumu iestādes izaugsmē un attīstībā, kas balstīta uz vērtībām un atvērtību pārmaiņu procesiem;
  • Dzidra Matusēviča /Cēsu Bērnu un jauniešu centrs/ par nozīmīgu ieguldījumu iestādes izaugsmē un attīstībā, interešu izglītības popularizēšanā novadā un valstī, bērnu un jauniešu personības izaugsmes, radošo spēju un talantu attīstīšanā.

Cēsu novada pašvaldības domes sēdē 30.jūnijā ar vienbalsīgu deputātu atbalstu apstiprināti jaunie izglītības iestāžu vadītāji:

  • Iveta Vāvere /Cēsu 5. pirmsskolas izglītības iestāde;
  • Rasa Siliņa /Cēsu 3. pirmsskolas izglītības iestāde;
  • Jānis Vītols /Cēsu Bērnu un jauniešu centrs;
  • Kamēlija Straume /Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola.

Vēlam apstiprinātajiem vadītājiem iedvesmu, spēku un darbaprieku, sākot jauno darba cēlienu!

 

Datums: 2022. gada 30. jūnijs