Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zaubes jaunieši turpina mācīties "kāpt katrs savā ozolā"

Zaubes jaunieši turpina mācīties "kāpt katrs savā ozolā"

Skolotāja, senās ķīniešu fiziski - garīgās prakses - ciguns trenere un topošā deju un kustību terapeite Santa Ķempele 2023.gada 26.janvārī Zaubes pamatskolā dalījās savās zināšanās un aicināja visus dalībniekus piedzīvot sevi atziņā - kā Gars spēj valdīt pār miesu jeb ķermeni.

Santa stāsta: “Mēs katrs piedzimstam un augam atšķirīgās vidēs - vieni pilsētā, citi laukos, taču augam visi - kā fiziski, tā garīgi. Katram mums būs savs ozols, kurā kāpt, lai piedzīvotu kāpšanas prieku, izaicinājumu, atklāsmes un varbūt arī kritumus. Tāpēc svarīgi, jau skolas gados, apgūt pareizos principus un likumus, ko darīt, lai kāptu un ko darīt, lai pieceltos, ja esi nokritis. Bērnu atziņas pēc nodarbībām ir patiesi vērīgas, jo katrs atklāj kaut ko savu - koncentrēšanās, sadarbība, miers, taisna mugura, piedalīšanās, kontakts ar otru, kas kopā rada tieši to recepti, kā tad katram kāpt un uzkāpt savā ozolā”. 

Paldies Skolas direktorei Vitai Krūmiņai un direktores vietnecei izglītības jomā Anitai Legzdiņai par organizāciju un palīdzību veiksmīgai nodarbību norisei. 

ProjektS PuMPuRS – “KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/” nodarbības tiek īstenotas pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā Eiropas Sociālā Fonda projektu „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/I/001).   

Informāciju sagatavoja:
projekta “Kāpēc man kāpt ozolā” vadītāja I. Bite

 

Datums: 2023. gada 30. janvāris