Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Zaubes pamatskola uzsāk dalību "PuMPuRS" projektā

Zaubes pamatskola uzsāk dalību "PuMPuRS" projektā
Šogad, 24. novembrī, Zaubes pamatskolā tika uzsāktas Projekta PuMPuRS – "KĀPĒC MAN KĀPT OZOLĀ? – Ir laimīgie, kas sevi atrod un darbu, kuru mīl un prot /I. Ziedonis/" nodarbības. Nodarbībās piedalījās skolas 5., 6., 7., 8., un 9.klašu jaunieši.
 
Jau pirmajās nodarbībās jauniešiem bija iespēja iepazīt savu iekšējo un ārējo motivāciju, kā arī katram uzzināt par kādu rakstura īpašību, kas palīdz mīlēt, novērtēt un cienīt, gan sevi, gan savu tuvāko. Tas ir tikai ceļa sākums, lai mēs kļūtu patiesi laimīgi.
 
Nodarbības vadīja personības izaugsmes trenere, lektore un konsultate, biedrības "Alternatīvā Attīstība" vadītāja – Inga Bite.
 
Nākošā tikšanās būs jau 8.decembrī ar Airbaltic pilotu un NBS Gaisa spēku tehniķi un pilotu Pēteri Zaretoku.
 
Inga Bite teic: "Man ir patiess prieks būt kopā ar Zaubes pamatskolas jauniešiem, kuriem šādas iedrošināšanas, motivēšanas, kā arī sevis izzināšanas nodarbības ir ļoti svarīgas, lai lēnām, soli pa solim mēs visi kopā taptu stiprāki. Paldies Skolas direktorei Vitai Krūmiņai un direktores vietnecei izglītības jomā Anitai Legzdiņai par organizāciju un palīdzību veiksmīgai nodarbību norisei". 
 
Projekts PuMPuRS tiek īstenots pamatojoties uz Izglītības kvalitātes valsts dienesta administrētā  Eiropas Sociālā Fonda  projektu "Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai" (8.3.4.0/16/I/001).   
Datums: 2022. gada 28. novembris