Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konkursā atbalstīti astoņi sociālās jomas projekti

Noslēgusies vērtēšana Cēsu novada Sociālā dienesta organizētajam projektu konkursam sociālā jomā. Šogad konkursam tika iesniegti 14 projektu pieteikumi, kopējā pieprasītā finansējuma summa – 13 187,67 EUR divkārt pārsniedza projektiem paredzēto finansējumu – 6 000 EUR. Pēc žūrijas komisijas vērtējuma, atbalstīti astoņi projektu pieteikumi.

Izskatot pieteikumus, žūrijas komisija vērtēja projekta atbilstību konkursa nolikumam, atbilstību mērķim, vērtēja idejas pamatojumu, radošu pieeja mērķa grupu problēmu risināšanā, iesaistīto jauno dalībnieku skaitu un plānoto izmaksu pamatotību. Maksimālais piešķirtais līdzfinansējums vienam projektam saskaņā ar konkursa nolikumu šogad bija 1 000,00 EUR.

Līdzfinansējumu projektu realizācijai ar 2022.gada 30.marta žūrijas komisijas lēmumu saņem:

  • Amatas pagasta pensionāru biedrības “Dzīvesprieks” projekts “Amatas pagasta seniori pilsoniskās apziņas veidošanai un sabiedrības saliedēšanai”;
  • Cēsu pilsētas biedrības “Cēsu pensionāri” projekts “Tiekamies rudenī-3” ;
  • Biedrības “Vecpiebalga savējiem” projekts “Solis augšup”;
  • Biedrības “Pensionāru biedrība “Dzīvotprieks”” projekts “Veseli miesā, mundri garā”;
  • Biedrības “Vecpiebalgas rūķi” projekts “Rūķu diena Vecpiebalgā”;
  • Biedrības “Ģimenes atbalsta rokdarbu studija” projekts “Sirdsroze Zaubei”;
  • Biedrības “Be the light” projekts “Sasildi sirdi senioram!”;
  • Biedrības “Brīnummāja” projekts “Fiziskās un emocionālās veselības veicināšanas atbalsta programma Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem”.

Šogad novada senioriem, personām ar invaliditāti, kā arī ģimenēm ar bērniem būs iespēja piedalīties saliedējošos un izzinošos pasākumos, apmeklēt gleznošanas nodarbības, teātra izrādi u.c. aktivitātes. Cēsu novadā dzīvojošiem bērniem tiks nodrošināta fiziskās un emocionālās veselības veicināšanas atbalsta programma, kā arī 3 dienu vasaras nometne. Ar projektu atbalstu tiks nodrošināta vientuļo, vienatnē dzīvojošo senioru apciemošana un siltas maltītes piegāde.

Pateicamies ikvienai sociālās jomas nevalstiskajai organizācijai, kura pieteicās šajā projektu konkursā, dodot savu ieguldījumu mūsu iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanā!

Projektu konkursa mērķis ir iesaistīt nevalstisko sektoru jaunu inovatīvu sociālo un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanā, kā arī palielināt sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju iesaistīšanu sabiedriskajās aktivitātēs , mazinot viņu sociālo atstumtību.

Datums: 2022. gada 5. aprīlis