Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatas apvienībā kultūrvēsturiski projekti

Amatas apvienības pārvalde 2023. gada sākumā Cēsu rajona lauku partnerībā iesniedza projekta pieteikumus – “Informatīvo stendu izvietošana pie M. Vanagas muzeja” un “Āra mūzikas instrumentu uzstādīšana Nītaures parkā”. 2023. gada maijā ir saņemti Lauku atbalsta dienesta lēmumi par šo projektu apstiprināšanu. 

LEADER projekta “Informatīvo stendu izvietošana pie M. Vanagas muzeja” (projekta Nr. 23-09-AL18-A019.2202-000002) īstenošanas gaitā pie Melānijas Vanagas muzeja izvietos informācijas stendus, kas apmeklētājus informēs par muzeju un M. Vanagas darbiem, Amatas māju stāstiem un M. Vanagas veikto Amatas upes izpēti. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 6 864,57 EUR, t. sk. publiskais finansējums 6 178,11 EUR. 

LEADER projekta “Āra mūzikas instrumentu uzstādīšana Nītaures parkā” (projekta Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000003) īstenošanas gaitā Nītaures muižas parkā pie skolas tiks uzstādīti dažādi āra mūzikas instrumenti. Projekta attiecināmās izmaksas 11 112,79 EUR, t. sk. publiskais finansējums 10 001,51 EUR.  

Projektu īstenošana sāksies šovasar, un tie noslēgsies šī gada septembrī.  

Amatas apvienības pārvalde LEADER projektus realizēs ar Lauku atbalsta dienesta un Cēsu rajona lauku partnerības atbalstu. 

Datums: 2023. gada 30. maijs