Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mācības "Kvalitatīvas un ekonomiski izdevīgas lopkopības produkcijas ražošana -aitkopība".

Mācību norise:

 • 25.martā no plkst.09.00 līdz plkst.12.15, tiešsaistē ZOOM platformā.
 • 30.martā no plkst.09.00 līdz  plkst.12.00, tiešsaistē ZOOM platformā.
 • 31.martā no plkst.10.00 līdz plkst.16.30, KLĀTIENĒ, Zemnieku saimniecībā “Mikaitas” Limbažu novadā.

Piedaloties klātienes mācībās jāuzrāda derīgu COVID-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu kopā ar personu apliecinošu dokumentu.

 PROGRAMMĀ:

 • Dzīvnieku audzēšana un turēšana kvalitatīvas produkcijas ieguvei (aitkopības produkcijas veidi, tos ietekmējošie faktori).
 • Dzīvnieku ēdināšanas pamatprincipi un barības vielu un veidu nozīme dzīvnieku ēdināšanā.
 • Produkcijas kvalitātes rādītāji un tos ietekmējošie faktori.
 • Ražošanas izmaksu aprēķināšana saimniecībās.
 • Lopkopības produkcijas ražošanas organizācija saimniecībā.
 • Apgrūtinātu dzemdību cēlonis – apgrūtinātas dzemdības, nepilnīga dzemdes kakla atvēršanās (risinājumi, profilakse).
 • Kāpēc jēri nenobarojas? Signāli, kam jāpievērš uzmanība (risinājumi, profilakse).

Programma pieejama šeit.

LEKTORI:

 • Daina Kairiša, profesore, Dr.agr., LLU Lauksaimniecības fakultātes Dzīvnieku zinātņu institūta profesore, biedrības “Latvijas aitu audzētāju asociācija” aitkopības speciāliste un valdes locekle
 • Aija Šneidere, veterinārārste, aitkopības pārraugs
 • Raivis Andersons, ekonomikas konsultants

LĪDZMAKSĀJUMS: ( par abām mācību dienām ):

 • 30,25 EUR (t.sk. PVN) mazajām saimniecībām ar apgrozījumu līdz 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā VAI meža zemes platību līdz 50 ha.
 • 50 EUR (t.sk. PVN) saimniecībām ar apgrozījumu virs 15 000 EUR pēdējā noslēgtajā gadā.

Ja nav bijuši ieņēmumi, tad tiek piemērota mācību maksa 50 EUR (t.sk.PVN).

 Par dalību mācībās saņemsiet apliecinājumu ar norādītu apgūto stundu skaitu.

 Mācību dalībnieks var būt juridiska vai fiziska persona (LAD klients), kas iesaistīta lauksaimniecības, pārtikas (izņemot zivsaimniecības produktus) ražošanas vai mežsaimniecības nozarēs, kā arī lauksaimniecības vai meža zemes īpašnieks, vai tiesiskais vadītājs.

Mācībām obligāta iepriekšēja pieteikšanās līdz 21. martam.

Grupā dalībnieku skaits ierobežots.

PIETEIKŠANĀS:

Lai pieteiktos mācībām jāizpilda dalībnieka reģistrācijas anketa un jāsūta uz e-pastu   gunda.kazerovska@llkc.lv vai   dace.kalnina@llkc.lv. Anketa pieejama šeit.

Plašāka informācija zvanot vai rakstot: gunda.kazerovska@llkc.lv, mob. 26360434 vai dace.kalnina@llkc.lv, mob. 28381477.

 

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.

Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

PASĀKUMA LAIKĀ IESPĒJAMA FOTOGRAFĒŠANA, AUDIO UN VIDEO IERAKSTU VEIKŠANA ar mērķi atspoguļot pasākuma norises gaitu. Uzņemtais materiāls var tikt reproducēts, izplatīts vai publicēts pasākuma organizatora interneta vietnēs un drukātajos materiālos.

Datums: 2022. gada 10. marts