Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Mācības par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu

Mācības par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu

LLKC Cēsu konsultāciju birojs aicina uz mācībām par bioloģiski vērtīgu zālāju apsaimniekošanu.

Mācību norises laiks: 2022.gada 16.augustā un 30.augustā.

Mācību norises vieta: Cēsis, Bērzaines iela 5 un Cēsu apkārtnes bioloģiski vērtīgo zālāju pļavas.

Mācību ilgums ir divas dienas, kuru laikā tiks apgūtas gan teorētiskās zināšanas, gan notiks praktiskās nodarbības uz lauka (pļavā). Dalība mācībās ir bez maksas.

Aicinām visus saimniekus, kam aktuāls mācību apmeklējums, neatlikt pieteikšanos uz vēlāku laiku, bet darīt to tagad, jo piedāvāto mācību kursu un norises vietu skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās mācībām:

 Dace Kalniņa, mob. 28381477, dace.kalnina@llkc.lv

Mācības ir obligātas tiem lauksaimniekiem, kas iesaistījušies LAP 2014.-2020. gadam pasākuma “Agrovide un klimats” aktivitātē “Bioloģiskās daudzveidības uzturēšana zālājos” un, ja ir uzņemtas saistības par Eiropas Savienības nozīmes ilggadīgo zālāju biotopiem (kas ir 1. līdz 4. zālāju ražības klase). Mācību mērķis ir veicināt izpratni par bioloģiski vērtīgo zālāju nozīmi ekosistēmā, nodrošinot tiem atbilstošu apsaimniekošanu un vērst uzmanību uz īpašo dabas vērtību saglabāšanu.

Mācības tiek nodrošinātas Lauku attīstības programmas (LAP) investīciju pasākuma 2014.-2020. gadam “Zināšanu pārneses un informācijas pasākumi” apakšpasākuma “Profesionālās izglītības un prasmju apguves pasākumi” ietvaros, LAD Līguma nr. LAD131118/P44.  Atbalsta Zemkopības ministrija un Lauku atbalsta dienests

Datums: 2022. gada 25. jūlijs