Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aicina darbā Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāju

Aicina darbā Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāju
Cēsu novada pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” aicina pievienoties komandai pastāvīgā darbā uz pilnu slodzi Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāju.
 
Galvenie pienākumi:
 • plānot, vadīt un koordinēt muzeja darbu un personālu, nodrošinot muzeja stratēģijas, mērķu un uzdevumu izpildi;
 • nodrošināt muzeja krājuma, pētnieciskā un komunikācijas darba koordinētu īstenošanu;
 • nodrošināt muzeja darbības un attīstības stratēģijas īstenošanu un aktualizēšanu, kā arī kontrolēt tās izpildi; 
 • nodrošināt muzeja pieejamības un muzeja pakalpojumu ieviešanu un pilnveidi;
 • koordinēt un veicināt sadarbību ar citām novada un valsts kultūras iestādēm, kā arī attīstīt starptautisko sadarbību;
 • nodrošināt muzeja finansiālo, juridisko un administratīvo darbību tās mērķu un uzdevumu īstenošanai, tai skaitā finansējuma un sadarbības partneru piesaisti.
   
Pretendentiem izvirzītās prasības:
 • akadēmiskā vai profesionālā augstākā izglītība humanitārajās vai sociālajās zinātnēs, vēlams muzeoloģijā vai kultūras mantojuma studijās;
 • vismaz 2 gadu pieredze un zināšanas vadībā, tai skaitā pārmaiņu vadībā, pamatojot to motivācijas vēstulē; 
 • valsts valodas prasmes augstākajā līmeni un vismaz vienas Eiropas Savienības oficiālās valodas prasmes;
 • zināšanas un izpratne muzeja darba organizēšanā, tajā skaitā izpratne par budžeta plānošanu un izpildes kontroli;
 • lieliskas saskarsmes, organizatoriskas, komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • labas prasmes izmantot informācijas un prezentāciju tehnoloģijas;
 • spēja strādāt patstāvīgi, noteikt gan savas, gan arī savas komandas prioritātes, pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
   
Piedāvājam:
 • darba iespējas uz rezultātu vērstā, progresīvā pašvaldībā;
 • interesantu, ļoti dinamisku un atbildīgu darbu;
 • darba kabinetu skaistajā Cēsu Jaunajā pilī;
 • atalgojumu 1600 EUR mēnesī (bruto) un sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika un citus labumus atbilstoši darba rezultātiem un normatīvos noteiktajam;
 • individuālās izaugsmes un attīstības iespējas;
 • atsaucīgus, profesionālus un azartiskus kolēģus.
 
Pretendentus aicinām iepazīties ar konkursa nolikumu un pieteikties, iesniedzot motivācijas vēstuli (iekļaujot informāciju par atbilstību izvirzītajām prasībām, tai skaitā aprakstot pretendenta iepriekšējo vadības pieredzi), dzīves gaitas aprakstu  (CV) un redzējumu par Muzeja darbības organizēšanu un iespējamiem pakalpojumu apjoma un kvalitātes pilnveidošanas pasākumiem. 
 
Pieteikumus ar norādi “Cēsu Vēstures un mākslas muzeja vadītāja amata konkursam” lūdzam sūtīt uz e-pastu kultura@cesunovads.lv vai nogādāt Cēsu novada pašvaldības iestādes “Kultūras pārvalde” birojā Raunas ielā 12-1, Cēsīs klātienē vai pa pastu līdz 2022.gada 4.novembrim. Papildus informācija par vakanci pa tālruni 25474566.
 
Informācija par personas datu apstrādi.
Pārzinis personas datu apstrādei ir Cēsu novada pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde”, Raunas iela 12-1, Cēsis, LV4101, tālr. +371 25474566, kultura@cesunovads.lv Personas datu apstrādes nolūks ir darbinieku atlases procesa nodrošināšanai un no tā izrietošo tiesību un pienākumu realizēšanai. Papildus informācija par personas datu apstrādi šī nolūka ietvaros pieejama mājaslapā www.cesis.lv sadaļā "Privātuma politika"
Datums: 2022. gada 20. oktobris