Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālais attīstības projektos Amatā oktobrī

Aktuālais attīstības projektos Amatā oktobrī

Pašvaldības autoceļa Meijermuiža–Vāļi izskalojumu remonts 

Vasaras lietavu rezultātā uz pašvaldības autoceļa Meijermuiža–Vāļi izveidojušies izskalojumi zem asfalta seguma. Laika gaitā izveidojies ceļa nomales apaugums nenodrošina lietus ūdens pareizu noteci, stipru lietavu gadījumā ceļa apmales tiek bojātas.  

Remontdarbus veic posmā no 1,40. līdz 1,90. km. 

Paredzēta ceļa nomales atjaunošana, veidojot pareizu šķērskritumu, betona teknes izbūve, nodrošinot pareizu ūdens noteci, minerālmateriāla piebēršana un bojātā asfalta seguma atjaunošana.

Remontdarbi noslēgsies oktobrī. Būvdarbus veiks SIA "Imberteh". Remontdarbu kopējās izmaksas 23 482,41 EUR bez PVN.  

Noslēgušies pašvaldības autoceļa Dzintariņi–Meijermuiža būvdarbi  

Oktobra sākumā noslēgušies pašvaldības autoceļa Dzintariņi–Meijermuiža asfalta seguma ieklāšanas darbi. 

Asfalts ieklāts 5,5 metru platumā.

Pašvaldības autoceļa Dzintariņi–Meijermuiža būvdarbi tika uzsākti augustā. Būvdarbus veica SIA "Limbažu ceļi". Ceļa būvdarbu kopējās izmaksas 187 335,63 EUR bez PVN.

Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai 
 
Amatas apvienības pārvalde Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniegusi projektu finanšu resursu ieguvei Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūvei energoefektivitātes paaugstināšanai.
 
Tehniskie precizējumi CFLA iesniegti septembrī. Atbilde par projekta apstiprināšanu tiks saņemta oktobrī.
 
Projekta realizācijas gaitā paredzēts veikt ēkas fasādes siltināšanu energoefektivitātes uzlabošanai, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu. 

Datums: 2023. gada 18. oktobris