Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Amatas apvienības aktualitātes oktobrī

Amatas apvienības aktualitātes oktobrī

Skujenes pagasta pansijai "Vējsaule" veiks ēkas jumta remontu 

Pansijas jumta segums ir sliktā stāvoklī, remontdarbu laikā paredzēts veikt latojuma, jumta vējmalu atjaunošanu, jaunu tekņu un noteku montāžu, bēniņu esošo laipu paaugstināšanu par 150 mm un jaunu platformu izbūvi, kā arī jau esošā siltinājuma papildināšanu. Vecais jumts tiks nomainīts pret metāla jumta segumu. 

Notiek iepirkuma procedūras ietvaros saņemto piedāvājumu vērtēšana. Darbus plānots uzsāk oktobrī. Būvdarbu izpildes termiņš – trīs mēneši no līguma slēgšanas dienas. Paredzams, ka 70% no darba apjoma tiks veikti šogad, savukārt 30% – nākamajā gadā.  

Pašvaldības autoceļa Meijermuiža–Vāļi izskalojumu remonts 

Vasaras lietavu rezultātā uz pašvaldības autoceļa Meijermuiža–Vāļi izveidojušies izskalojumi zem asfalta seguma. Laika gaitā izveidojies ceļa nomales apaugums nenodrošina lietus ūdens pareizu noteci, stipru lietavu gadījumā ceļa apmales tiek bojātas.  

Remontdarbus veiks posmā no 1,40. līdz 1,90. km. 

Paredzēta ceļa nomales atjaunošana, veidojot pareizu šķērskritumu, betona teknes izbūve, nodrošinot pareizu ūdens noteci, minerālmateriāla piebēršana un bojātā asfalta seguma atjaunošana. Remontdarbus plānots uzsākt oktobrī. Būvdarbus veiks SIA "Imberteh". Remontdarbu kopējās izmaksas 23 482,41 EUR bez PVN.  

Izbūvēts gājēju-velosipēdistu celiņš Līvos 

Septembra beigās noslēgušies būvdarbi gājēju-velosipēdistu celiņa izbūvei gar Zvārtas ielu posmā no autoceļa P14 līdz Kalna ielai Līvos – 610 metru garumā. Gājēju-velosipēdistu celiņš ir apgaismots, gar to uzstādīti 25 apgaismojuma stabi. Būvdarbus veica SIA "Limbažu ceļi", kopējās izmaksas 117 777 EUR bez PVN. Notiek Objekta dokumentācijas iesniegšana un Objekta nodošana ekspluatācijā Cēsu novada būvvaldē. 

Noslēgumam tuvojas pašvaldības autoceļa Dzintariņi–Meijermuiža būvdarbi  

No 2.oktobra plkst.8.00 līdz 4.oktobra plkst.8.00 tiks slēgts pašvaldības autoceļš Dzintariņi–Meijermuiža. 

Kopā ar ceļa lietotājiem rasta iespēja autoceļu slēgt, lai asfalta segumu varētu uzklāt visā ceļa platumā, neveidojot ceļa vidū savienojuma vietu. Attiecīgi tiek nodrošināta augstāka ceļa kvalitāte. Asfalts tiks uzklāts 5,5 metru platumā.

Pašvaldības autoceļa Dzintariņi–Meijermuiža būvdarbi sākti augustā. Būvdarbu gaitā novākts apaugums no ceļmalām, izrakts grāvis, saskaņota notece un uzbērts ceļa apakšklājs.

Būvdarbus veic SIA "Limbažu ceļi". Ceļa būvdarbu kopējās izmaksas 187 335,63 EUR bez PVN.

Paredzēts, ka darbi noslēgsies oktobrī. 

Nītaurē, Zaubes un Skujenes pagastā veiks ūdens sistēmas dezinfekciju

Lai uzlabo ūdens kvalitāti, pirmdien, 2.oktobrī, notiks ūdens sistēmu dezinfekcija Nītaurē un Zaubes pagastā, savukārt 3.oktobrī – Skujenē, Sērmūkšos un Vecskujenē. Vairāk lasi šeit.

Noslēgsies remontdarbi Skujenē 

Septembra beigās noslēgusies Skujenes Tautas nama ēkas lietus ūdens novades sistēmas drenāžas atjaunošana, novadot virszemes ūdeni no pamatiem. Atjaunots arī ēkas cokols. Durvju ražotāji kavē pasūtījuma izpildi, tāpēc ieejas durvis piegādās un uzstādīs tikai oktobra sākumā. 

Apstiprināts Amatas apvienības pārvaldes siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs 

Cēsu novada dome 14. septembrī domes sēdē apstiprināja Amatas apvienības pārvaldes siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu. No šī gada 1. oktobra tas būs 2,20 EUR/m² (bez PVN), kas ir par 0,05 EUR centiem mazāks nekā pērn.   

Pašvaldības sarunu vakari oktobrī 

Oktobrī Līvos, Skujenē un Zaubē notiks pašvaldības sarunu vakari ar iedzīvotājiem.  

Pirmā tikšanās notiks 3.oktobrī plkst.18.00 Līvu bibliotēkā. Skujenes pagasta iedzīvotāji uz sarunu vakaru aicināti 19.oktobrī, savukārt Zaubes pagasta iedzīvotāji – 26.oktobrī. Tie norisināsies darbdienu vakaros plkst. 18.00. 

Oktobrī norisināsies "Senioru sarunas Skujenē"

Biedrība "Amatas novada attīstības fonds" oktobrī svin senioru mēnesi Skujenē, aicinot uz "Senioru sarunām Skujenē". Pirmā tikšanās norisināsies 5.oktobrī plkst.15.00 Skujenes pagasta pārvaldes telpās. Tiks runāts un stāstīts par datoru lietošanu. Ar tikšanās laikiem iepazīsties šeit.

Pasākumi

Skujenes Tautas nams 7.oktobrī plkst.18.00 aicina uz skujeniešu dziedāto koncertu "Mana dziesma". 

Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā 11.oktobrī plkst. 15.00 notiks Arheologa Gunta Zemīša zinātniska lekcija "Seno latgaļu (6./7.–13. gs.) simbolika".

14.oktobrī plkst.11.0016.00 pie Nītaures Kultūras nama norisināsies Rudens tirdziņš. Tirdziņā plkst.14.00 būs skatāma Nītaures dziedošā teātra izrāde "Vai mana cūka pie jums nav bijusi?". Savukārt plkst.22.0002.00 kultūras namā būs balle ar grupu "Kompromiss".

Trešdien, 18.oktobrī, plkst.15.00 Āraišu ezerpils Arheoloģiskais parks aicina uz Arheologa Gunta Zemīša zinātnisko lekciju "Āraišu ezerpils iedzīvotāju (9.–10. gs.) garīgā pasaule un tās atspulgs arheoloģiskajā materiālā" 

Zaubes Kultūras namā 21.oktobrī plkst. 19.00–21.00 norisināsies ballīte jauniešiem ar DJ Aspirīnu.

Mēneša izskaņā, 28.oktobrī plkst.14.00 Āraišu ezerpils Arheoloģiskajā parkā norisināsies saruna "Aizsaule un šīsaule" ar psiholoģi Innu Rezgali. Viesosies sadziedāšanās ar folkloras kopu "Āravieši".

 

 

Datums: 2023. gada 2. oktobris