Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Apstiprināts Amatas apvienības pārvaldes siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs

Apstiprināts Amatas apvienības pārvaldes siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs

Cēsu novada dome 29.septembrī domes sēdē apstiprināja Amatas apvienības pārvaldes siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu. No šī gada 1.novembra tas būs 2,25 EUR/m2 + PVN, kas ir par 40,63 % augstāks nekā pērn. 

Tarifu pieaugums saistīts ar siltumenerģijas ražošanas izmaksu pieaugumu, tai skaitā kurināmā cenas pieaugumu.

Siltumenerģijas gala tarifu nosaka tādi pakalpojumu sniegšanas nosacījumi, kā elektroenerģijas izmaksas, kurināmā izmaksas, dabas resursu nodoklis administratīvie izdevumi, kā arī citas tarifā iekļaujamās izmaksas.

Visā Amatas apvienības teritorijā 2022./2023.gada apkures sezona ir sākta.  

Svarīgi atcerēties, ka, lai sniegtu papildu atbalstu mājsaimniecībām energoresursu sadārdzināšanās laikā, valdība apstiprinājusi piedāvājumu diferencēt centralizētās siltumapgādes atbalstu - centralizētās siltumapgādes tarifu no 68 - 150 EUR par MWh valsts kompensēs 50% apmērā, savukārt no tās daļas, kas pārsniedz 150 EUR par MWh, valsts kompensēs 90%. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski. Atbalsta periods - no š.g. 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Otrs atbalsta pasākums mājsaimniecībām būs vienota dabasgāzes cenas sliekšņa noteikšana - mājsaimniecībām dabasgāzes tirgus cena tiek noteikta identiska regulētās dabasgāzes cenai - 108,7 eiro/MWh. Starpību starp tirgus cenu un 108,7 eiro/MWh segs valsts kompensācija. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot dabasgāzes tirgotājiem. Atbalsta periods - no š.g. 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Trešais atbalsta pasākums būs elektroenerģijas cenas pieauguma kompensēšana mājsaimniecībām - visām mājsaimniecībām pirmām 100 kWh ik mēnesi tiks piemērota fiksēta maksa 160 eiro/MWh un valsts kompensēs atlikušo starpību līdz tirgus cenai. Savukārt par elektroenerģijas patēriņu virs 100 kWh mājsaimniecība maksās atbilstoši elektroenerģijas tirdzniecības līgumā noteiktajai cenai. Ja mājsaimniecības lietotāja elektroenerģijas patēriņš pārsniegs 500 kWh/mēnesī, tad papildus mājsaimniecības lietotājs saņems arī to atbalstu, kas pienākas, izmantojot elektroenerģiju apkurē. Atbalsts mājsaimniecībām tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiem. Atbalsta periods - no š.g. 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

Ceturtais atbalsta pasākums tiks attiecināts uz visiem juridiskajiem lietotājiem, t.sk. uzņēmējiem, valsts un pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm slimnīcām, utt. –  visiem juridiskajiem lietotājiem valsts kompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu 50% apmērā virs elektroenerģijas cenas 160 eiro/MWh. Atbalsts juridiskajiem lietotājiem tiks piešķirts automātiski, kompensāciju pārskaitot elektroenerģijas tirgotājiem. Atbalsta periods - no š.g. 1.oktobra līdz 2023.gada 31.martam. Atbalsta sniegšanai nepieciešamais kopējais finansējums - 257 milj. eiro.

Vairāk par valsts pieņemtajiem atbalsta mehānismiem, to piemēriem un aprēķiniem, lasiet ŠEIT.

 

Datums: 2022. gada 29. septembris