Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aptauja par kultūras norisēm Ieriķos un Ieriķu stacijas nākotni

Aptauja par kultūras norisēm Ieriķos un Ieriķu stacijas nākotni

Biedrība "Amatas novada attīstības fonds" aicina aizpildīt anketu, lai noskaidrotu iedzīvotāju viedokli par Ieriķu ciema kultūras norisēm, apkopotu priekšlikumus kultūras pasākumu organizēšanai, kā arī uzzinātu iedzīvotāju redzējumu par Ieriķu stacijas nākotni un ēkas turpmāku izmantošanu.

Aptauja aizpildāma līdz 20.augustam šeit.

Aptaujas aizpildīšana aizņems aptuveni 3 - 5 minūtes.

Biedrība "Amatas novada attīstības fonds" īsteno projektu "Stacija "Kultūra": kultūra kā Ieriķu ciema ilgtspējīgas attīstības faktors", kura mērķis ir sekmēt kultūras procesu attīstību Ieriķu ciemā atbilstoši kopienas resursiem un iniciatīvai.

Datums: 2023. gada 24. jūlijs