Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ar Āraišu iedzīvotājiem pārrunā aktuālo ezera apsaimniekošanā

Ar Āraišu iedzīvotājiem pārrunā aktuālo ezera apsaimniekošanā

Ceturtdien, 4.jūlijā, projekta “Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai” (BioFloat) norises laikā Āraišu ezerpils Arheoloģiskā parka apmeklētāju centrā noritēja sanāksme, kurā iedzīvotāji iepazīstināti ar projektā plānoto un līdz šim paveikto.

Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Inta Dimante-Deimantoviča klātesošos iepazīstināja ar datiem no maijā un jūnijā veiktajām izpētēm Āraišu ezerā, kas raksturo tā ekoloģisko stāvokli. Ezerā nav novērojams būtisks piesārņojums un tā stāvoklis kopumā vērtējams kā vidējs. Savukārt Latvijas Ornitoloģijas biedrības prezidente Antra Stīpniece informēja par divās uzskaitēs novērotajiem putniem – to sugām un piemērotām dzīvotnēm.

Sarunas laikā iedzīvotāji pauda bažas par to, ka projektā plānotā sala veicinās jaunu putnu koloniju veidošanos, uz ko ornitoloģe sniedza atbildi, ka salas augājs būs piemērots tiem putniem, kuriem šobrīd ir maz piemērotas ligzdošanas vietas Āraišu ezerā. Uz salas izvietotie augi nebūs piemērota dzīvotne kaijveidīgo putnu sugām. Iedzīvotāji vairākkārt vērsa uzmanību uz ezera aizaugšanas problēmu, kas, lai gan ir dabisks process, būtiski maina ainavu. Tāpat sarunas laikā tika pārrunāts salas izvietošanas mērķis un salas uzturēšana pēc projekta īstenošanas, par ko iedzīvotāji jau iepriekš pauda bažas.

Vienlaikus sarunas laikā iezīmējās vairāki ezera apsaimniekošanai būtiski jautājumi, kas ir nozīmīgi vietējiem iedzīvotājiem.

Tikšanās ar iedzīvotājiem notika Igaunijas Latvijas pārrobežu sadarbības programmas projekta “Peldošās salas kā bioloģiskās daudzveidības pieturas un piesārņojuma mazinātāji pilsētu adaptācijas veicināšanai (BioFloat) gaitā.

Datums: 2024. gada 5. jūlijs