Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Bezmaksas kursos aicina uzņēmējus apgūt pareizu personas datu apstrādi un aizsardzību

Bezmaksas kursos aicina uzņēmējus apgūt pareizu personas datu apstrādi un aizsardzību

Kas īsti ir personas dati, kā tos pareizi un droši uzglabāt, un kādu informāciju uzņēmējs vispār drīkst prasīt no klientiem? Vai klientus drīkst fotografēt un filmēt, un kur pēc tam to var izmantot? Uz šiem un daudziem citiem jautājumiem saistībā ar informāciju, ko ik dienas šā brīža digitālajā pasaulē uzņēmēji iegūst no iedzīvotājiem, atbild Vispārīgā datu aizsardzības regula (Datu regula). Lai gan tā Latvijā un visā Eiropas Savienībā ir spēkā jau vairāk nekā sešus gadus, nereti joprojām netiek izprasta un praksē uzņēmēji pieļauj kļūdas, kuras viegli varētu novērst.

Nepareiza datu glabāšana vai vākšana bez noteikta mērķa var radīt nopietnas sekas un nozīmēt pat vairāku tūkstošu eiro lielu naudas sodu, taču vēl būtiskāk, ka tas var novest pie datu noplūdēm, tādējādi pakļaujot reputācijas riskam pašus uzņēmējus un radot klientu tiesību aizskārumu.

Lai to novērstu un sabiedrība kopumā, bet jo īpaši mazie un vidējie uzņēmēji, labāk izprastu personas datu aizsardzības noteikumus, Datu valsts inspekcija (DVI) ar saukli “Par personas datiem – VIEGLI” no 1.jūlija piedāvā bezmaksas e-mācību kursu “Personas datu aizsardzība mazajiem un vidējiem uzņēmējiem”.

“Vidējie un mazie uzņēmumi kā vienu no galvenajiem argumentiem, kādēļ nav ieviestas Datu regulas prasības, min, ka tie nevar atļauties nolīgt attiecīgus speciālistus. Lai gan tas tomēr nebūtu vērtējams kā pamatots iemesls datu aizsardzības prasību neieviešanai, šim apmācību materiālam vajadzētu šo problēmu mazināt. Šīs mācības ir sagatavotas, cik nu iespējami praktiskas, lai jebkurš uzņēmuma darbinieks vai īpašnieks mācoties varētu sagatavot visus pamatdokumentus, piemēram, par privātuma politiku,” norāda Biznesa augstskolas “Turība” Juridiskās fakultātes dekāns Ivo Krievs, kurš sadarbībā ar “Datorzinību centrs” veidojis kursa saturu.

Es ticu, ka uzņēmumam datu aizsardzības sistēmas ieviešana arī finansiāli ilgtermiņā atmaksāsies, ne tikai izvairoties no sodiem, bet pats galvenais – kļūstot par uzticamu pakalpojumu sniedzēju. Jo klienti ar katru gadu kļūst informētāki par savām datu subjekta tiesībām, un es ticu, ka viņi labprāt izvēlēsies tos pakalpojumu sniedzējus, kuri būs parūpējušies par savu klientu datu aizsardzību,” papildina Ivo Krievs. Apmācības ir bez maksas, un tās no 1. jūlija pieejamas jebkurā laikā e-vidē: https://e-kurss.dvi.gov.lv/. Plašāka informācija par e-mācību kursu lasāma DVI mājaslapā, sadaļā “Noderīgi”.

Kurss veidots tā, lai vienkāršā valodā izklāstītu Datu regulas nosacījumus, un veidotu izpratni par tās ieviešanu, galvenajām prasībām datu aizsardzības jomā un noteikumiem mazos un vidēja līmeņa uzņēmumos (arī biedrībās, NVO u.c.) saistībā ar datu vākšanu, monitoringu, glabāšanu un dzēšanu. Tas paredzēts ikvienam, no vienkāršiem darbiniekiem līdz valdes locekļiem un uzņēmumu īpašniekiem, jo daudzas problēmas rodas vienkārši no nezināšanas. Piemēram, ja pārdevējs nezina, kā pareizi datus ievākt un ko drīkst no klienta prasīt, rodas pārpratumi un nepatika pret uzņēmumu. Taču, ja darbinieks spēj izskaidrot, kādēļ dati vajadzīgi un kur tie tiks izmantoti, arī klients gūs pārliecību, ka viss ir kārtībā, un līdz sūdzībām nenonāks.

Kursa saturu veido astoņi secīgi moduļi, un katrā no tiem teorija ir papildināta ar praktiskiem piemēriem un uzdevumiem, kā arī pašnovērtējuma testiem un vizuāliem materiāliem, kas var noderēt arī pēc kursa apguves. Apmācības būs pieejamas latviešu un angļu valodā un līdz ar to izmantojamas vēl citās Eiropas Savienības valstīs, kur šāda veida bezmaksas rīki nav izstrādāti un nav pieejami.

Kursa apguvei intensīvā režīmā nepieciešama aptuveni nedēļa, taču to var iziet arī pa posmiem, padziļināti aplūkojot dažādas tēmas. Būtiska tā daļa ir praktiski piemēri un dokumentu paraugi, kurus uzņēmumi varēs kopēt un izmantot arī ikdienas darbā, pielāgojot savām vajadzībām. Tie veidoti tā, lai uzņēmums, kuram nav sava jurista, varētu bez tā iztikt, taču vienalga pareizi noformēt dokumentus un līgumus, apzinoties un saprotot, ko no viņiem prasa regulējums.

E-mācību kursu izmantot varēs jebkurš interesents brīvpiekļuves režīmā vai reģistrējoties. Reģistrētiem dalībniekiem kursa beigās būs iespēja izpildīt testu un arī augšupielādēt sertifikātu par testa veiksmīgu (vismaz 70%) nokārtošanu.

Kurss izstrādāts projekta “Tālmācības programma datu aizsardzībā” (akronīms DLPDP) ietvaros ar Eiropas Komisijas finanšu programmas Pilsoņi, vienlīdzība, tiesības un vērtības” (CERV) atbalstu. Projekta kopējās izmaksas sastāda 261 505,86 euro, no kurām 235 355,27 euro līdzfinansē Eiropas Savienība.

Papildu informācija: Līga Ivanova, liga@gazeles.lv, 264646866.

Datums: 2024. gada 4. jūlijs