Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada vadība tiekas ar Zaubes pagasta iedzīvotājiem

Cēsu novada vadība tiekas ar Zaubes pagasta iedzīvotājiem

Aizvadītā mēneša izskaņā, 26.oktobrī, norisinājās jau trešais Cēsu novada pašvaldības sarunu vakars ar iedzīvotājiem. Šajā reizē pašvaldība tikās ar Zaubes pagasta iedzīvotājiem, lai, kā ierasts, pārrunātu aktualitātes un rastu atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem. 

Sarunu vakarā ar Zaubes pagasta iedzīvotājiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija–Markova, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska un Amatas apvienības pārvaldes speciālisti.

Sarunu vakara aktuālāko jautājumu kopsavilkums

Vai pašvaldībai ir plāni, kā izmantot veco bērnudārza ēku Zaubē, kura jau vairākus gadus nav izmantota?

Cēsu novada pašvaldībai ar Amatas apvienības pārvaldi ir bijušas vairākas sarunas par šīs ēkas izmatošanas iespējām. 

Ēka nav tik sliktā stāvoklī, lai to nojauktu. 

Interese par dzīvošanas iespējām Zaubē ir liela, tāpēc viena no idejām ir veidot dzīvojamo fondu, sadalot ēku dzīvokļos.

Pēdējo reizi ēkas tehniskais novērtējums tika taisīts 2016.gadā, tāpēc Amatas apvienības pārvalde pasūtījusi jaunu novērtējumu. Kad novērtējums būs saņemts, tiks lemts par ēkas izmantošanas iespējām.

Zaubes pagastā ūdensvads ir ļoti vecs un regulāri notiek ūdens vada bojājumi. Ūdens spiediena pārbaude un ūdensvadu skalošana ir veikta ļoti sen. Vai nākamā gada budžetā plānoti līdzekļi šo procedūru veikšanai? 

Zaubē 2020.gadā ieguldīti aptuveni 170 00 EUR, izbūvējot jaunu ūdens tīklu un atdzelžotavu.
Ūdens skalošana nenotiek, jo nav hidranta. Amatas apvienības pārvalde sazināsies ar ūdensapgādes pakalpojumu sniedzējiem, lai rastu risinājumu ūdens vada skalošanai. 

Kas tiks darīts ar Zaubes veco sauso tualeti? 

Amatas apvienības pārvalde apņēmusies tualeti likvidēt. Jaunu tualeti nav plānots būvēt.

Uz pasākumiem risinājums būtu iznomāt labierīcības, savukārt ikdienā iedzīvotājiem un viesiem ir iespēja izmantot veikala "Skorpions" labierīcības. 

Kad tiks sakārtots apgaismojuma jautājums? 

Pašvaldība plāno uzstādīt apgaismojuma sensorus, lai apgaismojums degtu tikai tad, kad tas ir nepieciešams. 

Vai plānoti, kādi darbi Sila kapu sakārtošanai? Kapos nav utilizētas noņemtās kapu apmales, kas sakrautas kaudzē. Nav atrisināts ūdens ņemšanas jautājums.

Amatas apvienības pārvalde kaudzē sakrautās kapu apmales nodos utilizācijai. Pārvalde aicina turpmāk kapu īpašniekiem parūpēties par kapakmeņu utilizāciju. Vecās kapu apmales ir iespēja nodot ZAAO EKO laukumos. 

Ūdens ņemšanas jautājums tiek risināts, uzstādot kapos ūdens konteinerus. Lai kapos ūdens būtu pieejams nepārtraukti pašvaldība sazināsies ar Latvijas valsts mežiem, lai rastu iespēju izmantot aku, kas atrodas Latvijas valsts mežu īpašumā. Akai nepieciešams uzlikt jaunu grodu, vindu un spaini. 

Zaubes centrā attiecīgo īpašumu īpašnieki neievēro saistošos noteikumus par zālienu kopšanu, nepļaujot savus īpašumus. Cik reižu pašvaldības policija ir brīdinājusi īpašniekus? 

No iedzīvotājiem nav saņemtas sūdzības par nenopļautiem zālieniem. Ja Cēsu novada pašvaldības policijas pamana, ka zāliens nav kopts, tad attiecīgajam īpašniekam tiek nosūtīts atgādinājums.

Pašvaldībai nav tiesības privātīpašniekiem noteikt, cik garai zālei būtu jābūt. Tāpat pašvaldība nevar sodīt, ja zāliens nav nopļauts, izņemot gadījumus, ja zālājā ir invazīvās sugas – latvāņi, zeltslotiņa un citas. 

Kādu palīdzību pašvaldība plāno sniegt latvāņu apkarošanā?

Šogad pirmo reizi Cēsu novada zemju īpašnieki tika aicināti pieteikties atbalstam latvāņu ierobežošanai. 

Grantu konkurss Sasnovska latvāņu izplatības ierobežošanai tiks izsludināts arī 2024.gadā. 

Uz pašvaldības zemes, protams, latvāņiem nevajadzētu būt, izņēmumi ir vietas, kurās grūti šos augus izkopt – upju krasti, meža teritorijas. 

Amatas apvienības pārvalde latvāņu pļaušanu veic prioritāti  – vispirms ciemos, pēc tam citās teritorijās. Ja iedzīvotāji apkaro latvāņus blakus pašvaldības teritorijai, kurā arī aug latvāņi, pašvaldība aicina informēt, lai apkarošanas darbus var veikt vienlaicīgi, iegūstot lielāku efektu. 

Pašvaldībai ir smilšu karjers, bet nav noformēti atbilstošie dokumenti, lai varētu iegādāties smiltis. Iegādāties smiltis mazos apjomos nav iespēja. Vai pašvaldība var noslēgt līgumu ar  Latvijas Valsts mežu karjeru "Untiņi"?

Pašvaldība nenodarbojas ar dabas resursu tirdzniecību. Šobrīd ir izstrādāts karjers "Stādiņi", kam paredzēta privatizācija un pārdošana. Šī gada beigās vai nākamā gada sākumā plānota izsole. 

Vai tuvākajā laikā plānota Zaubes muižas parka attīstība? Vislielākā nepieciešamība ir estrāde un stabils elektrības pievads. 

Cēsu novada pašvaldība izskatīs iespēju rast finansējumu skatuves platformas izbūvei. Sākotnēji noteikti jāveic pārrunas ar mantojuma pārvaldi, jo Zaubes muižas parks ir kultūras piemineklis ar aizsargājamo zonu. 

Tāpat ir ideja par gājēju/velosipēdistu celiņa izveidi gar valsts šoseju no Augšezera. 

Kādas lietas pašvaldība plāno veikt, lai veicinātu Zaubes attīstību?

Pieņemt konkrētu risinājums attiecībā uz Zaubes vecā bērnudārza ēku, sakārtot ielu apgaismojuma un ūdens jautājumus, kā arī attīstīt parka teritoriju. 

Vai pašvaldība plāno finansiāli atbalstīt jauniešus arī no ģimenēm, kuras neskaitās maznodrošinātas, lai varētu piedalīties sporta sacensībās ne tikai Latvijā, bet arī citās valstīs? 

Cēsu novada pašvaldība līdzfinansējumu piešķir gan sporta biedrībām, gan individuāliem sportistiem. Šogad atbalstam bija iespēja pieteikties no septembra līdz 1.oktobrim.

Senioru biedrība "Sidrabozols" aktīvi darbojās jau četrus gadus, taču nav sava telpa, kur kopā pulcēties, novietot iegādātos materiālus meistarklasēm un sporta inventāru. Senioriem tikšanās ir nepieciešama. Darbošanās biedrībā rada kopības sajūtu un pārliecību, ka esam vajadzīgi. Kad un vai senioriem tiks piešķirtas savas telpas? 

Pašvaldība radīs iespēju atrisināt telpu jautājumu.

Kā tiek plānota pašvaldības ceļu uzturēšana ziemā? 

Ir izsludināts iepirkums par Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldei piederošo ielu un ceļu sniega mehanizēto tīrīšanu 2023./2024. un 2024./2025.gada ziemas sezonā. Zaubes pagasts šogad sadalīts četrās iepirkumu daļās, kas nozīmē, ka ceļi tiks iztīrīti savlaicīgāk. 

Kā ierasts, par privāto ceļu tīrīšanu jāvienojas ar pakalpojuma sniedzēju, pašvaldība nedrīkst sniegt šādus pakalpojumus. To pakalpojumu sniedzēju kontaktinformācija, kuri rūpēsies par sniega tīrīšanu Zaubes pagastā, būs publicēta mājaslapā amata.lv. 

Pašvaldības autoceļa posma Griķītis–Bērzs ceļa kvalitāte visos gadalaikos ir ļoti slikta. Galvenokārt jāuzsver šī ceļa pārredzamība, kas padara šo ceļu ļoti nedrošu. Šim autoceļam ir salīdzinoši liela noslodze, kā arī pa šo ceļu pārvietojas autobuss, kas pārvadā bērnus. Vai kaut kas tiks darīt, lai šo ceļa posmu sakārtotu? 

Amatas apvienības pārvalde veiks ceļa apsekošanu, lai plānotu tālākās darbības ceļa uzlabošanai. 

Pēc kādiem kritērijiem tiks izvērtēts, kurā pagastā paliks skola? 

Cēsu novada pašvaldībai vēl nav skaidrs atbildes. Ir zināms tas, ka bērnudārzi un sākumskolas paliks iespējami tuvu dzīvesvietai. Daudz jautājumu ir saistībā ar 7.-9.klases posmu, uz kuriem varēs rast atbildes novembrī, pēc Izglītības ministrijas ziņojuma. 

Kā tiek pārbaudītas pašvaldības darbinieku spējas un produktivitāte? 

Primāri iestādes vadītājs ir tas, kurš savu kolektīvu vada, organizē, pārstrukturizē un veic pārrunas ar darbiniekiem. Pašvaldība brauc un tiekas ar pārvalžu, iestāžu un nodaļu vadītājiem, pārrunājot arī darbinieku jautājumus un analizējot procesus.

 

 

 

 

 

 

 

 

Datums: 2023. gada 1. novembris