Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Cēsu novada vadība un iedzīvotāji tiekas sarunu vakarā Līvos

Cēsu novada vadība un iedzīvotāji tiekas sarunu vakarā Līvos

Vakar, 3.oktobrī, Līvu bibliotēka norisinājās Cēsu novada pašvaldības sarunu vakars ar iedzīvotājiem. Vakara gaitā tika sniegtas atbildes uz iedzīvotāju jautājumiem, runāts par paveiktajiem un plānotajiem projektiem, kā arī diskutēts par ceļu infrastruktūras un citiem jautājumiem.

Sarunu vakarā ar Līvu ciema un apkārtnes iedzīvotājiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija-Markova, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektores vietniece Baiba Eglīte un Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte.

Sarunu vakara aktuālāko jautājumu kopsavilkums

Vai ir iespējams sakārtot ielu apgaismojumu Līvos tumšajā laikā? Ārā jau ir tumšs, bet apgaismojums nedeg, ieslēdzas tikai plkst.20.00. Tumšajā laikā šī problēma ar ielu apgaismojumu ir vairāku gadu garumā.

Lai taupītu energoresursus, Līvu ciemā apgaismojums pa nakti tiek izslēgts. Iestājoties tumšākam laikam, apgaismojums tiks pārslēgts.

Kāpēc divu gadu laikā Agrā, Dāliju ielā nevienu reizi nav atjaunots grants segums?

Divu gadu laikā visiem Amatas apvienības grants ceļiem nav iespējams atjaunot segumu. Šādu ielu un ceļu Amatas apvienības teritorijā ir ļoti daudz.

Greiderēšana Agrā tiek veikta. 

Vai ir iespējams vasaras periodā Agras ciemā grants ceļus nokaisīt ar pretputekļu maisījumu?

Ceļu apstrāde ar pretputekli vasaras sezonā vienu reizi tika veikta. Amatas apvienības pārvaldei nav savas tehnikas, kas varētu pretputekli iestrādāt, tāpēc tika pirkts ārpakalpojums. 

Turklāt pārvalde izsniedz pretputekļu materiāla maisus, kas dod iespēju katram individuāli pie savas mājas izkaisīt pretputekļa maisījumu.

Vai paredzēts Agrā realizēt grants ielu virsmu divkārtu apstrādi, kas ļautu ieekonomēt uz grants, greiderēšanas, pretputekļu apstrādes pasākumiem?

Ņemot vērā, ka šogad un pagājušajā gadā Drabešu pagasta teritorijā tiek realizēti vairāki ceļu infrastruktūras projekti, nākamgad tie tiks īstenoti citviet Amatas apvienībā.  

Vai paredzēts uzlabot Putru ielas braukšanas drošību Līvos? Vai var šo ceļu vismaz vienā kārtā asfaltēt? 

Putru ielas projektēšana un seguma maiņas sakārtošanas jautājums ir uzsākts. Ir pasūtīts tehniskais projekts. 

Līvu ciematā pašreiz ir pasūtīt divi tehniskie projekti – Putru ielai un Parka ielas atjaunošanai. Parka ielai ir ļoti slikts segums. Vēsturiski Parka ielas segums ir bijis asfaltēts. Tāpat šajā ielā ir meliorācijas un kanalizācijas sistēmas problēmas, kas būtiski ietekmē ceļu seguma kvalitāti.

Vai Zvārtas ielas ceļa segumu vismaz vienu reizi gadā pēc sniega nokušanas varētu noslaucīt no smiltīm?

Nākamajā sezonā šim jautājumam tiks pievērsta lielāka uzmanība. 

Vai Līvus tuvākajos gados paredzēts pievienot Cēsīm?

Līvu ciemu Cēsīm nav plānots pievienot. 

Vai Drabešu pagasts vēl eksistē kā teritoriāla vienība?

Drabešu pagasts joprojām eksistē kā teritoriālā vienība.

Līvos, zemes gabalā "Kāres" bija iecerēts izveidot sporta laukumu, apkārt celiņu, soliņus, kur atpūsties senioriem. Kāpēc tas tika nodots izsolei?

Tas tika nodots izsolei, taču neviens šo īpašumu neiegādājās. Īpašums vairs netiks virzīts uz atsavināšanu un tas tiks saglabāts pašvaldības funkcijām.

Iecere par sporta laukumu netika realizēta, jo iedzīvotāju balsojuma rezultātā, priekšroka tika dota projektam par velo celiņa izveidi. 

Skices projekts sporta laukuma izveidei joprojām ir, un ideja par laukuma tiks aktualizēta. 

Vai Līvos samazinās pieejamo pakalpojumu klāstu?

Pieejamo pakalpojumu klāstu nav plānots samazināt. 

Kāpēc laikā, kad pastāvēja Amatas novads, bija skaisti sakoptas ceļmalas, regulāri nopļauta zāle kapos, bet jaunajā novadā tam vairs nepietiek līdzekļu un šādi darbi tiek veikti retāk?

Pārvalde apvienības teritoriju pļauj tik reizes, cik tas ir nepieciešams. Protams, ņemot vērā plašo teritoriju, nav iespējams pļaušanas darbus veikt tik bieži, cik to dara privātmāju saimnieki. 

Iepriekšējos gadus pļaušanas darbi bija ārpakalpojums, šogad to veic pārvalde ar savu tehniku. 

Vai pastāv iespēja par saprātīgu samaksu pieteikt transportu, lai aizvestu cilvēku uz analīzēm un izmeklējumiem uz Rīgu vai citu pilsētu? 

Šāds pakalpojums tiek sniegts mērķgrupām – maznodrošinātajiem, trūcīgajiem vai invalīdiem. Ja transportlīdzeklī ir brīvas vietas, tad pastāv iespēja pievienoties braucienam.

Par braucienu jāvienojas ar Cēsu novada pašvaldības sociālā dienesta vadītāju Aināru Judeiku. 

Vai ir iespējams kontrolēt transportlīdzekļu braukšanas ātrumu Līvu ciemata teritorijā - Zvārtes ielā un Kalna ielā? 

Braukšanas ātrumu ir iespējams kontrolēt, un to visefektīvāk būtu ierobežot, izbūvējot "guļošos policistus" jeb ātrumvaļņus. Uzklausot iedzīvotāju vēlmes, pašvaldība ir gatava realizēt ieceres.

Vai iedzīvotājiem būtu no pašvaldības būtu iespēja saņemt finansējumu Līvu bibliotēkas labiekārtošanai (apdares materiāliem, apgaismojumam, inženiertīklu uzlabojumiem, mēbelēm un labiekārtojuma elementiem)?

Iedzīvotāji aicināti Līvu bibliotēkas labiekārtošanas projektu pieteikt līdzdalības budžeta ideju konkursā, kas nākošgad tiks izsludināts februāra vai marta mēnesī. 

Vai Drabešu internāta skolas audējām būtu iespēja darboties lielākās telpās?

Pašvaldība izskatīs un meklēs iespējas.

Vai plānots uzstādīt video novērošanas kameras gar velo celiņu?

Videonovērošanas kameras gar velo celiņu nav paredzēts uzstādīt. 

Vai ar uzņēmējiem ir vienošanās sakārtot vispārējos lietošanas ceļus, pa kuriem viņu smagā tehnika pārvietojas? 

Šāda vienošanās kārtība izstrādāta attiecībā uz mežizstrādi. 

Vai autobusa pieturu Līvos būtu iespēja aprīkot ar nojumi?

Amatas apvienības pārvalde izskatīs šādu iespēju.

 

 

 

 

 

 

Datums: 2023. gada 4. oktobris