Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Drabešu pamatskolā būvdarbu pauze

Drabešu pamatskolā būvdarbu pauze

Šī gada jūlijā tika uzsākti Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšanas būvdarbi, lai paaugstinātu ēkas energoefektivitāti, kas ļaus ievērojami samazināt siltuma un elektroenerģijas patēriņu skolas ēkā.

Līdz šim paveikti būtiski energoefektivitātes darbi - ēkas cokola, fasādes siltināšanai uzklāts siltumizolācijas materiāls, veikta bojāto logu un ārdurvju nomaiņa un citi tehniskie uzlabojumi.

Ar strauju gaisa temperatūras pazemināšanos atnāca 2022.gada rudens. Ņemot vērā, ka fasādes dekoratīvā apmetuma uzklāšanas un krāsošanas kvalitātes nodrošināšanai ir būtiska pozitīva gaisa temperatūra visu diennakti, šie darbi tika atlikti uz 2023.gada pavasari. Šī gada decembrī tiek uzsākta būvdarbu tehnoloģiskā pauze.

Ņemot vēra, ka būtiskākie siltināšanas darbi jau veikti, skola jau šajā apkures sezonā novērojusi ievērojamus uzlabojumus enegoefektivitātē. Granulu apkures katlam iespējams darboties ar būtiski mazāku jaudu telpās, nodrošinot jau ierasto komforta temperatūru. Skola šajā saspringtajā energoresursus taupīšanas laikā, ieguvusi iespēju samazināt granulu patēriņu vienlaicīgi nesamazinot telpu gaisa temperatūru.

Būvdarbiem atsākoties 2023.gada pavasarī, iestājoties piemērotiem laikapstākļiem, tiks veikta dekoratīvā apmetuma uzklāšanas un krāsošanas darbi, kā arī ieejas mezglu sakārtošana.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 367 335,72 no kurām ERAF finansējums ir 85% jeb EUR 312 235,36, pašvaldības finansējums ir 15% jeb EUR 55 100,36. Būvdarbus objektā veic SIA “Kraftwork”, būvuzraudzību veic SIA “Marčuks”.

Projekts “Drabešu Jaunās pamatskolas fasādes siltināšana, nodrošinot energoefektivitātes paaugstināšanu” tiek realizēts Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2.specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai” piekto atlases kārtu “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”.

Datums: 2022. gada 19. decembris