Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Elektroniskā izsole nekustamajam īpašumam “Pļavnieki 1", Drabešu pagastā

Cēsu novada Amatas apvienības pārvalde izsludina Cēsu novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Pļavnieki 1”, Drabešu pagasts, Cēsu novads, kadastra Nr. 42460040091, kas sastāv no zemes gabala 4,78 ha platībā, elektronisko izsoli ar augšupejošu soli. Elektroniskās izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.amata.lv, Cēsu novada Amatas apvienības pārvaldē un elektronisko izsoļu vietnē www.izsoles.ta.gov.lv. Sīkāka informācija par nekustamo īpašumu un tā izmantošanu, kā arī vienoties par nekustamā īpašuma apskati pa tālruni – 26386581 (Gints Bauers).

Nekustamā īpašuma sākumcena – 29 800 EUR.
Nodrošinājuma nauda – 10 % no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t. i., 2980 EUR.
Izsoles solis – 500 EUR.

Izsole notiks elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 3.aprīļa plkst.13.00 līdz 2024.gada 3.maijam plkst.13.00. Izsoles pretendenti iesniedz pieteikumu izsolei elektronisko izsoļu vietnē https://izsoles.ta.gov.lv no 2024.gada 3.aprīļa plkst.1300 līdz 2024.gada 23.aprīlim plkst.23.59.

Pirms pieteikšanās izsolei iemaksāt izsoles nodrošinājuma naudu Cēsu novada pašvaldības (reģ. Nr. 90000031048) bankas kontā AS “SEB banka”, konta Nr. LV51UNLA0004013130835, ar norādi “Izsoles nodrošinājums elektroniskajai izsolei nekustamajam īpašumam “Pļavnieki 1””.

Izsoles dalības maksa saskaņā ar elektroniskajā izsoļu vietnē sagatavotu rēķinu jāiemaksā Tiesu administrācijas norēķinu kontā.

Datums: 2024. gada 2. aprīlis