Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Gatavo projekta dokumentāciju Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūvei energoefektivitātes paaugstināšanai

Apstiprināts lēmumprojekts par projekta pieteikuma “Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūve energoefektivitātes paaugstināšanai” izstrādi un iesniegšanu finanšu resursu ieguvei. 

Projekta realizācijas gaitā paredzēts veikt ēkas fasādes siltināšanu, energoefektivitātes uzlabošanai, lai samazinātu ikgadējo primāro enerģijas patēriņu un sasniegtu enerģijas ietaupījumu.

Patlaban tiek gatavota projekta dokumentācija. Projekta pieteikums jāiesniedz Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā līdz 2023.gada 22.jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas 2 881 347.00 EUR t.sk. PVN, no kurām ERAF līdzfinansējums projekta attiecināmo izmaksu segšanai ir 757 506.00 EUR. 

 

Datums: 2023. gada 2. jūnijs