Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Ģikšos aizvadīts noslēdzošais sarunu vakars Amatas apvienībā

Ģikšos aizvadīts noslēdzošais sarunu vakars Amatas apvienībā

Otrdien, 12.decembrī, Amatas Kultūras namā norisinājās noslēdzošais Cēsu novada iedzīvotāju sarunu vakars ar vadību Amatas apvienībā.

Sarunu vakarā ar Amatas pagasta iedzīvotājiem tikās Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietniece Inese Suija–Markova, Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš–Eglītis, Cēsu novada pašvaldības izpilddirektore Līga Bukovska un Amatas apvienības pārvaldes vadītāja Elita Eglīte.

Sarunu vakara aktuālāko jautājumu kopsavilkums

Vai tiek plānots Amatas pamatskolas pirmsskolas ēkas Ģikšos remonts, siltināšana? Kādas ir nākotnes ieceres attiecībā uz šo ēku?

Amatas apvienības pārvalde Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (CFLA) iesniegusi projektu finanšu resursu ieguvei Nītaures mūzikas un mākslas pamatskolas pārbūvei energoefektivitātes paaugstināšanai. Projekts apstiprināts ar nosacījumiem, kas vēl ir jāizpilda.

Savukārt līdz 28.decembrim pārvalde iesniegs Ieriķu stacijas ēkas energoefektivitātes projektu.

Šajā gadā noslēdzās Drabešu Jaunās pamatskolas energoefektivitātes projekts.

Amatas apvienības pārvalde sekos līdzi iespējām projektu sagatavot un iesniegt Eiropas Savienības fondu līdzfinansējuma saņemšanai.

Sociālā dienesta darbinieki pieejami klātienē tikai ar iepriekšēju pieteikšanos. Ir arī noteikti pieņemšanas laiki, bet ne vienmēr darbinieks šajā laikā ir sastopams darba vietā. Daži speciālisti vispār nav pieejami visā apvienības teritorijā (piemēram, darbinieks ģimenēm ar bērniem).

Ja konkrētajā brīdī darbinieks nav sastopams savā darba vietā, viņš ir izbraucis pie klienta. Citos gadījumos par prombūtni darbinieks informē nodaļas vadītāju. 

Turpmāk pie kabineta durvīm tiks izvietota informācija par darbinieka prombūtni.

Sākot ar decembri, konkrētās dienās Ģikšos ir pieejami sociālie darbinieki darbam ar ģimeni un bērniem. 

Vai sociālās nodaļas darbinieki var savu darbu paveikt, ja Ģikšos pieņem apmeklētājus tikai vienu reizi nedēļā 6 stundas?

Sociālo darbinieku darbs nesastāv tikai no darba kabinetā. Darbinieki bieži brauc apsekot konkrētos cilvēkus un ģimenes. 

Tas ir ļoti labi, ka darbinieki pēc iespējas biežāk brauc sniegt palīdzību un konsultācijas klātienē.

Nav saņemtas sūdzības par neizpildītiem darbiem. 

Būtu nepieciešams plānot aktivitātes bērniem skolas brīvlaikos, piemēram, bibliotēkās un kultūras namos.

Aktivitātes tiek plānotas. Sadarbībā ar bibliotēku, decembrī būs iespēja dažādu vecumu bērniem pavadīt brīvo laiku, kopīgi spēlējot galda spēles. 

Janvārī tiek plānotas ziemas orientēšanās spēles ārā vai sniegavīru konkurss. Plānotās āra aktivitātes atkarīgas no laikapstākļiem. 

Skolēnu brīvlaikā bibliotēka ir atvērta un bērni tiek aicināti lasīt grāmatas un spēlēt spēles. Ir pieejama arī Xbox spēļu konsole. 

Kāpēc Ģikšu centrā apgaismojums deg līdz pusnaktij?

Apgaismojums ziemas periodā deg līdz plkst.01.00. Iedzīvotāju viedokļi, par to līdz cikiem nepieciešams apgaismojums dalās, tāpēc arī turpmāk ziemas periodā tas degs līdz plkst.01.00. 

Vai plānots atjaunot Ģikšu centra asfalta segumu? 

P31 ir Latvijas reģionālais autoceļš. 2024.gadā to nav plānots atjaunot. 

Vai Ģikšos, Līvānu ciematā var uzlikt dzīvojamās zonas zīmes?

Amatas apvienības pārvalde izskatīs šādu iespēju. Pieteikums jāiesniedz satiksmes organizācijas komisijā, kuri to izskata.

Jāņem vērā, ka, uzstādot zīmes, pašvaldība nevarēs nokontrolēt, vai autobraucēji tās ievēro. 

Vai senioriem nav iespējas juridiski samaksāt par pašvaldības autobusu?

Pašvaldība nevar šādu pakalpojumu sniegt. Ja senioriem ir nepieciešams transports, Amatas apvienības pārvalde aicina sazināties individuāli, lai rastu risinājumu un izskatīto konkrēto gadījumu.

Cik bieži tiek ņemtas avotu ūdens analīzes?

Ūdens analīzes tiek ņemtas vismaz trīs reizes sezonā. To rezultāti tiek publicētu Cēsu novada pašvaldības mājaslapā, sociālajos tīklos un ikmēneša informatīvajā izdevumā "Cēsu Novada Vēstis".  

Kurās teritorijās atrodas pašvaldības meži?

Pašvaldības meži atrodas dažādās novada teritorijās. Ir gan pārauguši meži, gan saimnieciskie. Pašvaldība pieņēmusi lēmumu meža zemi vairs nepārdot. Cirsmas tiek pārdotas. 

 

 

 

 

 

 

Datums: 2023. gada 15. decembris