Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenos projektu Ieriķu stacijas ēkas un ārtelpas izgaismošanai

Īstenos projektu Ieriķu stacijas ēkas un ārtelpas izgaismošanai

Lauku atbalsta dienests apstiprinājis Amatas apvienības pārvaldes 2023.gada nogalē Cēsu rajona lauku partnerībā iesniegto LEADER projekta pieteikumu "Ieriķu stacijas gaismas magnēts".

LEADER projekta "Ieriķu stacijas gaismas magnēts" (projekta nr. Nr. 23-09-AL18-A019.2201-000010), ietvaros pie Ieriķu stacijas ēkas fasādes un stacijas ārpusē esošajā zaļā zonā plānots uzstādīt apgaismojuma elementus, kas izgaismos gan stacijas ēku, gan  kokus, padarot Ieriķu stacijas ārtelpu gaišu un pievilcīgu.

Jau vairākus gadus Amatas apvienības pārvalde pie Ieriķu stacijas rīko koncertus un teātra izrādes. Pasākumi vienmēr ir labi apmeklēti, jo vieta un situācija ir piemērota sabiedriskiem pasākumiem, tāpēc arī  turpmāk pašvaldība plāno Ieriķu staciju veidot atvērtu sabiedrībai un tās aktivitātēm. 

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 11 159.83, tajā skaitā publiskais finansējums EUR 10 043,85.

Aizvadītā gada vasarā Ieriķos norisinājās iedzīvotāju sanāksmes un radošās darbnīcas, lai noskaidrotu, kādas funkcijas Ieriķu stacijā un tās apkārtnē saskata iedzīvotāji. Viena no idejām bija izgaismot stacijas ēku, lai arī ēkas ārpusē veidotu pievilcīgu ārtelpu, kuru apmeklēt un pavadīt brīvo laiku. 

Stacijas ārtelpa veidota kā tipiska zona pie stacijām ar apļveida kustību un zaļo zonu, kurā šobrīd ir uzstādīti soliņi un virtuālās realitātes tālskatis, kā arī ekspozīcija par stacijas ēku un pie tās notikušiem notikumiem. Tā veido vienotu koncepciju ēkas ārtelpas tālākai attīstībai kā ciema centram, kurā rīkot publiskus pasākumus vasaras periodā un radīt vietu, kas ir patīkama un pievilcīga ciema iedzīvotājiem ikdienas gaitās.

Amatas apvienības pārvalde LEADER projektu realizēs ar Lauku atbalsta dienesta un Cēsu rajona lauku partnerības atbalstu.

 

Datums: 2024. gada 5. februāris