Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināts 2023.gada otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Izsludināts 2023.gada otrais Cēsu novada kultūras projektu konkurss

Cēsu novada pašvaldības iestāde "Kultūras pārvalde" 27.jūnijā izsludinājusi 2023.gada otro Cēsu novada kultūras projektu konkursu. 

Šī gada otrajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā paredzētā kopējā summa ir 11 718 EUR. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas veicina sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs un vietējo kopienu sadarbību. Viens projekts var saņemt līdzfinansējumu līdz 1000 EUR, pieteikumu iesniedzēji var būt fiziskas vai juridiskas personas un projekta īstenotājam jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Otrajā Cēsu novada kultūras projektu konkursā pieteikto projektu īstenošana jāveic līdz 2023.gada beigām.

Līdzfinansējumam Cēsu novada kultūras projektu konkursā var pieteikt iniciatīvas, kuras plānots īstenot Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Tie var būt visdažādākie kultūras jomas projekti: mūzikas koncerti, izstādes, teātra izrādes, grāmatu izdošana, radošās darbnīcas, starpdisciplināri kultūras projekti u.c.

Projektu pieteikumi jāiesniedz Cēsu novada pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde" (Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101) līdz 2023.gada 19.jūlijam plkst.17.00, sūtot uz e-pastu kultura@cesunovads.lv ar norādi "Cēsu novada kultūras projektu konkursam". Projekta pieteikumu iespējams iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar paraksttiesīgas personas drošu elektronisko parakstu, nosūtot to uz iepriekš norādīto e-pastu. Savukārt, projektu pieteikumus papīra formātā iespējams iesniegt personīgi Kultūras pārvalde birojā vai sūtot pa pastu (aploksnes pasta zīmogs – 19.jūlijs). Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz e-pastu: kultura@cesunovads.lv. Projekta pieteikumā ietilpst aizpildīta pieteikuma veidlapa, tāmes veidlapa un projekta vadītāja CV saskaņā ar konkursa nolikumu.

Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek rīkots ik gadu kopš 2008.gada. No 2019.gada konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā.

 

Datums: 2023. gada 13. jūlijs