Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Konkurss "Gada balva sociālajā darbā 2023"

Konkurss "Gada balva sociālajā darbā 2023"

Labklājības ministrija (LM) līdz 2023.gada 27.novembrim izsludinājusi pieteikumu iesniegšanu pretendentu izvirzīšanai konkursam "Gada balva sociālajā darbā 2023". Konkursa mērķis ir apzināt sociālos darbiniekus Latvijā, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas sociālā darba praksē (sociālajos dienestos, to struktūrvienībās, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās, nevalstiskajās organizācijās un citās sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, kā arī citās institūcijās, kuras nodrošina sociālā darba pakalpojumu), sniedz profesionālu atbalstu iedzīvotājiem dažādu sociālo problēmu risināšanā un novēršanā, pagodināt visprofesionālākos un atsaucīgākos sociālos darbiniekus, kā arī popularizēt un veicināt sociālā darba attīstību, profesijas prestižu un labo praksi.

Pieteikuma anketas pretendenta izvirzīšanai Konkursa nominācijās un oficiālu pavadvēstuli (parakstītu pašrocīgi papīra formā vai ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu) var iesniegt pašvaldības, valsts un pašvaldību iestādes, valsts un pašvaldības kapitālsabiedrības, komersanti, plānošanas reģioni, profesionālās organizācijas, biedrības un nodibinājumi. Iesniedzot elektroniski parakstītu pieteikuma vēstuli un anketu, katrs no dokumentiem iesniedzams kā atsevišķi elektroniski parakstīta datne.

Viens pieteikuma iesniedzējs katrā no nominācijām var pieteikt vienu pretendentu, kas atbilst nolikuma kritērijiem un pēdējo piecu gadu laikā nav saņēmis Labklājības ministrijas organizētā analogā konkursa apbalvojumu.

Pretendenti var tikt izvirzīti apbalvošanai šādās nominācijās:

  • "Labākais sociālais darbinieks sociālajā dienestā 2023"
  • "Labākais sociālais darbinieks publiskajā sektorā 2023"
  • "Labākais sociālais darbinieks nevalstiskajā un privātajā sektorā 2023"
  • "Labākais vadītājs sociālā darba jomā 2023"

Pieteikuma anketas, kā arī papildus informāciju meklē ŠEIT.

Datums: 2023. gada 17. oktobris