Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Līdzfinansējumam novada daudzdzīvokļu māju programmās varēs pieteikties plašāks iedzīvotāju loks

Līdzfinansējumam novada daudzdzīvokļu māju programmās varēs pieteikties plašāks iedzīvotāju loks

Cēsu novada domes 29.decembra sēdē apstiprināti grozījumi saistošajos noteikumos par līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās un noteikumos par līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai.

Ņemot vērā iedzīvotāju ieteikumus, papildināti noteikumi, turpmāk paredzot līdzfinansējumu piešķirt arī īpašumiem, kas atgūti denacionalizācijas rezultātā. Līdz šim redakcija neparedzēja šādu iespēju.

Projekta pieteikumus līdzfinansējumu energoefektivitātes pasākumu veikšanai varēs iesniegt arī tad, ja nav uzsākti būvdarbi. Savukārt, ja uz zemes vienības vienā adresē ir divas vai vairākas daudzdzīvokļu mājas, projekta pieteikumu būs iespēja iesniegt par katru māju atsevišķi, tādejādi neierobežojot pretendentu loku līdzfinansējuma saņemšanai. 

Saistošajos noteikumos veikti arī citi precizējumi, kas radušies šī gada laikā. 

Saistošo noteikumu mērķis sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu pašvaldībā esošajās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās, kā arī palīdzēt dzīvokļu īpašnieku kopībām labiekārtot daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistītos zemesgabalus.

 

Datums: 2022. gada 29. decembris